รายละเอียดการจองทัวร์
โปรแกรมทัวร์ TAIWAN HAVE FUN SUMMER 4D3N
ดาวน์โหลดโปรแกรม
รหัสโปรแกรมทัวร์ TW01
เริ่มต้น 22,555 บาท
จำนวนวัน 4 วัน
ประเทศ ไต้หวัน

กำหนดการเดินทาง : 10พ.ค.61 - 13พ.ค.61, 19พ.ค.61 - 22พ.ค.61, 24พ.ค.61 - 27พ.ค.61, 09มิ.ย.61 - 12มิ.ย.61, 23มิ.ย.61 - 26มิ.ย.61, 07ก.ค.61 - 10ก.ค.61, 22ก.ย.61 - 25ก.ย.61, 06ต.ค.61 - 09ต.ค.61, 13ต.ค.61 - 16ต.ค.61

เดินทางวันที่
กลับวันที่
กรุ๊ปไชต์
จอง
ที่นั่งว่าง
ระบุจำนวนผู้เดินทาง
จำนวน ประเภทห้อง ราคา รวมราคา
ผู้ใหญ่
เด็กมีเตียง
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี๋ยว

ผู้ใหญ่ : เด็กมีเตียง : เด็กไม่มีเตียง :พักเดี๋ยว : รวมราคาทั้งหมด : บาท
ข้อมูลผู้จองทัวร์
ชื่อ :
นามสกุล :
เบอร์โทร :
ที่อยู่ :
อีเมล์ :
Line ID :
คำขอพิเศษ :