รายละเอียดการจองทัวร์
โปรแกรมทัวร์ ฮานอย ซาปา
ดาวน์โหลดโปรแกรม
รหัสโปรแกรมทัวร์ VN01
เริ่มต้น 10,888 บาท
จำนวนวัน 4 วัน
ประเทศ เวียดนาม

กำหนดการเดินทาง : 20เม.ย.61 - 23เม.ย.61, 04พ.ค.61 - 07พ.ค.61

เดินทางวันที่
กลับวันที่
กรุ๊ปไชต์
จอง
ที่นั่งว่าง
ระบุจำนวนผู้เดินทาง
จำนวน ประเภทห้อง ราคา รวมราคา
ผู้ใหญ่
เด็กมีเตียง
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี๋ยว

ผู้ใหญ่ : เด็กมีเตียง : เด็กไม่มีเตียง :พักเดี๋ยว : รวมราคาทั้งหมด : บาท
ข้อมูลผู้จองทัวร์
ชื่อ :
นามสกุล :
เบอร์โทร :
ที่อยู่ :
อีเมล์ :
Line ID :
คำขอพิเศษ :