รายละเอียดการจองทัวร์
โปรแกรมทัวร์ TAIWAN THREE FEVER 5D4N
ดาวน์โหลดโปรแกรม
รหัสโปรแกรมทัวร์ TW25
เริ่มต้น 26,888 บาท
จำนวนวัน 5 วัน
ประเทศ ไต้หวัน

กำหนดการเดินทาง : 03พ.ค.61 - 07พ.ค.61, 16พ.ค.61 - 20พ.ค.61, 07มิ.ย.61 - 11มิ.ย.61, 13มิ.ย.61 - 17มิ.ย.61, 04ก.ค.61 - 08ก.ค.61, 11ก.ค.61 - 15ก.ค.61, 25ก.ค.61 - 29ก.ค.61, 08ส.ค.61 - 12ส.ค.61, 22ส.ค.61 - 26ส.ค.61, 05ก.ย.61 - 09ก.ย.61, 26ก.ย.61 - 30ก.ย.61, 03ต.ค.61 - 07ต.ค.61, 10ต.ค.61 - 14ต.ค.61, 19ต.ค.61 - 23ต.ค.61

เดินทางวันที่
กลับวันที่
กรุ๊ปไชต์
จอง
ที่นั่งว่าง
ระบุจำนวนผู้เดินทาง
จำนวน ประเภทห้อง ราคา รวมราคา
ผู้ใหญ่
เด็กมีเตียง
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี๋ยว

ผู้ใหญ่ : เด็กมีเตียง : เด็กไม่มีเตียง :พักเดี๋ยว : รวมราคาทั้งหมด : บาท
ข้อมูลผู้จองทัวร์
ชื่อ :
นามสกุล :
เบอร์โทร :
ที่อยู่ :
อีเมล์ :
Line ID :
คำขอพิเศษ :