รายละเอียดการจองทัวร์
ดาวน์โหลดโปรแกรม
รหัสโปรแกรมทัวร์ VN04
เริ่มต้น 17,555 บาท
จำนวนวัน 4 วัน
ประเทศ เวียดนาม

กำหนดการเดินทาง : 11พ.ค.61 - 14พ.ค.61, 26พ.ค.61 - 29พ.ค.61, 14มิ.ย.61 - 17มิ.ย.61, 12ก.ค.61 - 15ก.ค.61, 27ก.ค.61 - 30ก.ค.61, 10ส.ค.61 - 13ส.ค.61, 23ส.ค.61 - 26ส.ค.61, 13ก.ย.61 - 16ก.ย.61, 27ก.ย.61 - 30ก.ย.61

เดินทางวันที่
กลับวันที่
กรุ๊ปไชต์
จอง
ที่นั่งว่าง
ระบุจำนวนผู้เดินทาง
จำนวน ประเภทห้อง ราคา รวมราคา
ผู้ใหญ่
เด็กมีเตียง
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี๋ยว

ผู้ใหญ่ : เด็กมีเตียง : เด็กไม่มีเตียง :พักเดี๋ยว : รวมราคาทั้งหมด : บาท
ข้อมูลผู้จองทัวร์
ชื่อ :
นามสกุล :
เบอร์โทร :
ที่อยู่ :
อีเมล์ :
Line ID :
คำขอพิเศษ :