รายละเอียดการจองทัวร์
โปรแกรมทัวร์ EASY HOCHIMINH 4D3N
ดาวน์โหลดโปรแกรม
รหัสโปรแกรมทัวร์ VN10
เริ่มต้น 11,888 บาท
จำนวนวัน 4 วัน
ประเทศ เวียดนาม

กำหนดการเดินทาง : 11พ.ค.61 - 14พ.ค.61, 18พ.ค.61 - 21พ.ค.61, 25พ.ค.61 - 28พ.ค.61

เดินทางวันที่
กลับวันที่
กรุ๊ปไชต์
จอง
ที่นั่งว่าง
ระบุจำนวนผู้เดินทาง
จำนวน ประเภทห้อง ราคา รวมราคา
ผู้ใหญ่
เด็กมีเตียง
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี๋ยว

ผู้ใหญ่ : เด็กมีเตียง : เด็กไม่มีเตียง :พักเดี๋ยว : รวมราคาทั้งหมด : บาท
ข้อมูลผู้จองทัวร์
ชื่อ :
นามสกุล :
เบอร์โทร :
ที่อยู่ :
อีเมล์ :
Line ID :
คำขอพิเศษ :