รายละเอียดการจองทัวร์
ดาวน์โหลดโปรแกรม
รหัสโปรแกรมทัวร์ TW001
เริ่มต้น 24,900 บาท
จำนวนวัน 5 วัน
ประเทศ ไต้หวัน

กำหนดการเดินทาง : 19ต.ค.60 - 23ต.ค.60

เดินทางวันที่
กลับวันที่
กรุ๊ปไชต์
จอง
ที่นั่งว่าง
ระบุจำนวนผู้เดินทาง
จำนวน ประเภทห้อง ราคา รวมราคา
ผู้ใหญ่
เด็กมีเตียง
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี๋ยว

ผู้ใหญ่ : เด็กมีเตียง : เด็กไม่มีเตียง :พักเดี๋ยว : รวมราคาทั้งหมด : บาท
ข้อมูลผู้จองทัวร์
ชื่อ :
นามสกุล :
เบอร์โทร :
ที่อยู่ :
อีเมล์ :
Line ID :
คำขอพิเศษ :