รายละเอียดการจองทัวร์
ดาวน์โหลดโปรแกรม
รหัสโปรแกรมทัวร์ AVNVN04
เริ่มต้น 14,999 บาท
จำนวนวัน 4 วัน
ประเทศ เวียดนาม

กำหนดการเดินทาง : 11ส.ค.60 - 14ส.ค.60, 12ส.ค.60 - 15ส.ค.60, 25ส.ค.60 - 28ส.ค.60, 21ก.ย.60 - 24ก.ย.60

เดินทางวันที่
กลับวันที่
กรุ๊ปไชต์
จอง
ที่นั่งว่าง
ระบุจำนวนผู้เดินทาง
จำนวน ประเภทห้อง ราคา รวมราคา
ผู้ใหญ่
เด็กมีเตียง
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี๋ยว

ผู้ใหญ่ : เด็กมีเตียง : เด็กไม่มีเตียง :พักเดี๋ยว : รวมราคาทั้งหมด : บาท
ข้อมูลผู้จองทัวร์
ชื่อ :
นามสกุล :
เบอร์โทร :
ที่อยู่ :
อีเมล์ :
Line ID :
คำขอพิเศษ :