ทัวร์ในประเทศ
 
 
 
 
 

เกาหลี Seoul Summer Sale 5 วัน 3 คืน KE (ทัวร์ ICN-KE007) 19,900
 
อินโดนีเซีย มหัศจรรย์ AEC บาหลี+มรดกโลกบุโรพุทโธ B 5 วัน 4 คืน GA (ทัวร์ DPS-GA001) 31,900
 
ทัวร์ฟิลิปปินส์ เที่ยวฟิลิปปินส์ มหัศจรรย์ ฟิลิปปินส์ เจาะลึกมะนิลา ภัตคารน้ำตก 3 วัน 2 คืน TG (ทัวร
 
เกาหลี-เซี่ยงไฮ้ Enjoy Skiresort 6 วัน 4 คืน MU (ทัวร์ ICN-MU002) 25,900
 
FUKUOKA 5D3N FUKUOKA ซุปตาร์ ชาตรี กำหนดการเดินทางเดือนมิถุนายน – ตุลาคม 2560
 
ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน
 

ข่าวสาร กิจกรรม

Ferris wheel ชิงช้าสวรรค์เครื่องแรกของโลกFerris wheel ชิงช้าสวรรค์เครื่องแรกของโลก
นี่คือ Ferris wheel ชิงช้าสวรรค์เครื่องแรกของโลก! ที่สร้างโดย จอร์จ เฟอร์ริส (George Washington Gale Ferris, Jr.) ซึ่ง Ferris wheel ชิงช้าสวรรค์เครื่องแรกของโลกนี้ ถูกสร้างขึ้นในงาน World’s Columbian Exposition ในเมืองชิคาโก รัฐอิลลินอยส์เพื่อทำให้เป็นจุดสนใจจากผู้คน มันมีความสูงถึง 80.4 เมตร โดยสามารถจุคนได้ถึง 2,160 คน และเจ้านี้ถือเป็นต้นแบบของชิงช้าสวรรค์ขนาดใหญ่ที่มีอยู่ทั่วโลกอีกด้วย!
อ่านเพิ่มเติม
Desert Lagoons ทะเลสาบเขียวมรกต กลางทะเลทรายขาว ในบราซิล!Desert Lagoons ทะเลสาบเขียวมรกต กลางทะเลทรายขาว ในบราซิล!
Desert Lagoons ทะเลสาบเขียวมรกต ตั้งอยู่ท่ามกลางทะเลทรายขาว ในอุทยานแห่งชาติแลงคอยส์ มารานฮานส์ (Lencois Maranhenses National Park) รัฐมารันเยา (Maranhao) ฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศบราซิล
อ่านเพิ่มเติม
Morgan’s Inspiration Island สวนน้ำสำหรับคนพิการแห่งแรกของโลก!Morgan’s Inspiration Island สวนน้ำสำหรับคนพิการแห่งแรกของโลก!
เมื่อฤดูร้อนมาถึง สวนน้ำที่ต่างๆ จะเต็มไปด้วยผู้ใหญ่และเด็กๆ ที่มาเล่นน้ำคลายร้อนกันอย่างสนุกสนาน แต่ที่ “Morgan’s Inspiration Island” นั่นไม่ใช่! เพราะที่สวนน้ำแห่งนี้มีไว้สำหรับผู้พิการ เป็นสวนน้ำแห่งใหม่ ที่เดียว และที่แรกของโลก! เราได้เห็นถึงความสุขและความสนุกสนานของพวกเขา เห็นแล้วก็อดยิ้มไม่ได้เลย
อ่านเพิ่มเติม

รายละเอียดทัวร์
รหัสโปรแกรม : MMM8M03
จำนวนวัน : 4 วัน
โปรแกรม : มัณฑะเลย์-พุกาม (นั่งรถ) 4วัน 3คืน
โหลดโปรแกรมทัวร์

จองทัวร์นี้
• รวมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน • สักการะพระมหาเจดีย์ชเวซิกอง (บรรจุไหล่ปล้าร้า ของพระพุทธเจ้า) • ชมความงดงาม วิหารชเวนันดอว์ (พระราชวังไม้สักทอง) • ชมพระราชวังมัณฑะเลย์ ราชธานีสุดท้าย ของราชวงศ์พม่า • ชมพระอาทิตย์อัสดง พร้อมชมทุ่งเจดีย์สี่พันองค์ แห่ง เมืองพุกาม เจดีย์ชเวสันดอว์ • ชมเมืองมินกุน ล่องแม่น้ำอิระวดี เจดีย์มิงกุน ระฆังใหญ่มินกุน เจดีย์ชินพิวมิน • รับฟรี... ทุกที่นั่ง !!! หมวก / พัด / ถุงผ้า • พิเศษ... เป็ดย่าง และ กุ้งแม่น้ำเผา
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
14มิ.ย.60 17มิ.ย.60 14,900 14,900 14,900 3,000
22มิ.ย.60 25มิ.ย.60 14,900 14,900 14,900 3,000
28มิ.ย.60 01ก.ค.60 14,900 14,900 14,900 3,000
05ก.ค.60 08ก.ค.60 14,900 14,900 14,900 3,000
12ก.ค.60 15ก.ค.60 14,900 14,900 14,900 3,000
19ก.ค.60 22ก.ค.60 14,900 14,900 14,900 3,000
26ก.ค.60 29ก.ค.60 14,900 14,900 14,900 3,000
09ส.ค.60 12ส.ค.60 14,900 14,900 14,900 3,000
17ส.ค.60 20ส.ค.60 14,900 14,900 14,900 3,000
23ส.ค.60 26ส.ค.60 14,900 14,900 14,900 3,000
30ส.ค.60 02ก.ย.60 14,900 14,900 14,900 3,000
06ก.ย.60 09ก.ย.60 14,900 14,900 14,900 3,000
13ก.ย.60 16ก.ย.60 14,900 14,900 14,900 3,000
20ก.ย.60 23ก.ย.60 14,900 14,900 14,900 3,000
27ก.ย.60 30ก.ย.60 14,900 14,900 14,900 3,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
รายละเอียดการเดินทาง
วันแรก สุวรรณภูมิ – มัณฑะเลย์ – พระราชวังมัณฑะเลย์ - ตำหนักชเวนานจอง วัดกุโสดอว์ – มัณฑะเลย์ฮิลส์ (- / - D)
 
11.30 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ L เคาเตอร์สายการบิน MYANMAR AIRLINES (8M) เจ้าหน้าที่คอยให้ MY TRAVEL AGENT คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก
 
13.45 น. ออกเดินทางสู่เมืองมัณฑะเลย์ โดยเที่ยวบินที่ 8M-338 *** สายการบินมี บริการอาหาร และเครื่องดื่ม บนเครื่อง ***
 
15.20 น. เดินทางถึง สนามบินมัณฑะเลย์ ประเทศเมียนมาร์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย ( เวลาท้องถิ่นที่เมียนม่าร์ ช้ากว่าประเทศไทย 30 นาที ) เดินทางถึงเมืองมัณฑะเลย์ ท่านจะได้ชมทัศนียภาพความอุดมสมบูรณ์ ไร่นา สวนผัก ของเมืองสกาย ลุ่มแม่น้ำอิระวดี เจดีย์น้อยและใหญ่จำนวนมากมายที่ตั้งเรียงรายอยู่บนเขา และริมฝั่งแม่น้ำ จากนั้นนำท่านชม พระราชวังมัณฑะเลย์ (Mandalay Palace) พระราชวังที่ ส่วนใหญ่ก่อสร้างด้วยไม้สักที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชีย ในสมัยสงครามมหาเอเชียบูรพา หรือสงครามโลกครั้งที่ 2 วันที่ 20 มีนาคม 2488 เครื่องบินฝ่ายสัมพันธมิตรโดยกองทัพอังกฤษ ได้ทิ้งระเบิดจำนวนมากมายถล่มพระราชวังมัณฑะเลย์ของพม่า ด้วยเหตุผลว่าพระราชวังนี้เป็นแหล่งซ่องสุมกำลังของกองทัพญี่ปุ่น พระราชวังมัณฑะเลย์ ซึ่งเป็นพระราชวังไม้สักก็ถูกไฟไหม้ เผาราบเป็นหน้ากลอง หลงเหลือก็แต่ป้อมปราการและคูน้ำรอบพระราชวัง ที่ยังเป็นของดั่งเดิมอยู่ ปัจจุปันพระราชวังที่เห็นอยู่เป็นพระราชวังที่รัฐบาลพม่าได้จำลองรูปแบบของพระราช วังของเก่า จากนั้นนำท่านชม พระตำหนักไม้สัก ชเวนันดอว์ (Golden Palace Monastry) พระตำหนักนี้สร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง งดงามตามแบบศิลปะพม่าแท้ ๆ วิจิตรตระการด้วยลวดลายแกะสลักประณีตอ่อนช้อย ทั้งหลังคา บานประตูและหน้าต่าง โดยเน้นรายละเอียดเกี่ยวกับพุทธประวัติและทศชาติของพระพุทธเจ้าสร้างโดย พระเจ้ามินดงในปี พ.ศ.2400 ซึ่งเป็นปีที่พระองค์ย้ายราชธานีจากอมรปุระมาอยู่ที่เมืองมัณฑะเลย์เพื่อเป็นพระตำหนักยามแปรพระราชฐานแต่หลังจากที่พระองค์สิ้นพระชนม์ พระเจ้าธีบอ หรือสีป่อ พระโอรสก็ทรงยกพระตำหนักนี้ถวายเป็นวัด ถือได้ว่าเป็นงานฝีมือที่ประณีตของช่างหลวงชาว มัณฑะเลย์อย่างงดงามยิ่งนัก จากนั้นนำท่านชม วัดกุโสดอว์ ตามประวัติ เป็นวัดที่พระเจ้ามินดง สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ แห่งการสังคายนาพระไตรปิฏก ครั้งที่ 4 และ พระองค์ทรงให้จารึกพระไตรปิฎก 84,000 พระธรรมขันธ์ ลงบนหินอ่อน 729 แผ่น ถือเป็นพระไตรปิฏก เล่มใหญ่ที่สุดในโลก และ เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ที่มีการบันที่พระไตรปิฎกเป็นภาษาบาลี และได้นำมา ประดิษฐานในมณฑปอยู่รอบ “พระเจดีย์มหาโลกมารชิน” นำท่านชม วัดพระหินอ่อน หรือ วัดตอจี แกะสลักด้วย หยกขาวแท้สวยงามมาก ดั้งพระมีชีวิต นำท่านเดินทางสู่เขา มัณฑะเลย์ฮิลส์ Mandalay Hill ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวัง เขาลูกนี้สูง 240 เมตร ซึ่งเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามที่สุดของเมืองมัณฑะเลย์ ซึ่งอยู่บนยอดเขา สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองมัณฑะเลย์เกือบทั้งเมือง ชมพระอาทิตย์ลับฟ้าอันสวยงามบนยอด 3 เขามัณฑะเลย์
 
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร กุ้งแม่น้ำเผา ท่านละ 1 ตัว พักที่ SHWE PHYU HOTEL// SHWE HTEE HOTEL ระดับ 3 ดาว (หรือเทียบเท่า)
 
วันที่สอง มัณฑะเลย์ - พุกาม – พระเจดีย์ชเวสิกอง – วัดอนันดา – วัดมนูหา – วัดกุบยางกี วัดติโลมินโล – เจดีย์สัพพัญญู – วิหารธรรมยันจี – เจดีย์ชเวสันดอว์ ( จุดชมวิวทะเลเจดีย์) - ชมโชว์หุ่นพื้นเมืองเชิดหุ่น ( B / L/ D)
 
06.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านเดินทางสู่เมือง พุกาม (Bagan) โดยรถบัสปรับอากาศ... ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง พุกามดั่งเมืองโบราณสถานดินแดนแห่งเจดีย์หมื่นองค์ ที่มีอายุ 2,000 ปี ของกษัตริย์อนุ รุทมหา ราชแห่งอาณาจักรพุกาม ระหว่างการเดินทางท่านจะได้ชมสถูปเจดีย์และวิหารส่วนที่รอดพ้น จากภัยแผ่นดินไหว และการกัดเซาะของแม่น้ำอิระวดี มีอยู่ไม่น้อยกว่า 2,000 แห่ง และถูกขนานนามว่าเป็น “ ดินแดนแห่งป่าพระเจดีย์ ” นำท่านชม พระเจดีย์ชเวสิกอง (Shwezigon Pagoda) ซึ่งเป็นสถูปดั้งเดิมของพม่าโดยแท้ มี ลักษณะเป็นสีทองขนาดใหญ่ สร้างขึ้นหลังพระเจ้าอโนรธาขึ้นครองราชย์ เพื่อใช้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ จากพระสรีระหลายส่วน มีลักษณะเป็นสีทองขนาดใหญ่ ใช้เป็นทั้งที่ประชุมสวดมนต์ และศูนย์กลางของพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทในพุกาม ชม วัดอนันดา (Ananda Temple) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันอ อกของกำแพงเมือง เป็นวัดสีขาว มองเห็นได้ชัดเจน สร้างเสร็จเมื่อปี 1091 ซึ่งวิหารแห่งนี้นับได้ว่าเป็นวิหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพุกาม มีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีมุขเด็จยื่นออกไปทั้ง 4 ด้าน ซึ่งต่อมาเจดีย์แห่งนี้เป็นต้นแบบของสถาปัตยกรรมพม่าในยุคต้นของพุกาม และสิ่งที่น่าทึ่งของวิหารแห่งนี้ก็คือ ที่ช่องหลังคาเจาะเป็นช่องเล็กๆ ให้แสงสว่างส่องลงมาต้อง องค์พระ ให้มีแสงสว่างอย่างน่าอัศจรรย์ จากนั้นพาท่านชมวัดมนุหา (Manuha Temple) ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของหมู่บ้านมยินกะบา สร้างเมื่อปี 1059 โดยพระเจ้ามนูหะกษัตริย์แห่งมอญ เพื่อสั่งสมบุญไว้สําหรับชาติหน้า จึงได้นําอัญมณีบางส่วนไปขายมาสร้างวัดนี้ โครงสร้างวิหารค่อนข้างแคบ มีพระนอนหนึ่งองค์ กับ พระพุทธรูปอีกสามองค์นั่งเบียดเสียดอยู่ภายใน สะท้อนถึงความคับแค้นพระทัยของกษัตริย์ เชลยพระองค์นี้ เป็ นอย่างดี
 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นพาท่านเที่ยว วัดกุบยางกี (Gubyaukkyi Tempel) สร้างโดยพระโอรสของพระเจ้าจันสิทธะ สิ่งที่โดดเด่นคือ ภาพจิตกรรมฝาผนังที่งดงามที่สุดในพุกาม ที่ยังคงเหลืออยู่ จากนั้นเข้าชม วัดติโลมินโล (Htilominlo Temple) สร้างขึ้นเมื่อปี 1211 โดยพระบัญชาของพระเจ้านันต่าว-มยา เป็นพระโอรสในพระเจ้านรปติสิทธู ซึ่งเกิดกับนางห้ามผู้หนึ่ง และได้เสี่ยงทางเลือกให้เป็นราชทายาท เป็นวัดสูง 46 เมตร ยาว 43 เมตร เท่ากันทั้ง 4ด้านมีพระพุทธรูปประดิษฐ์ฐานอยู่ทั้ง 4 ทิศ ทั้งสองชั้น มีภาพจิตรกรรมฝาผนังอันเก่าแก่กับลวดลายปูนปั้น อันประณีตสวยงาม สร้างโดยพระติโลมินโล เมื่อปี พ.ศ.1761 ซึ่งได้รับการยกย่องว่ามีความสวยงามมากทั้งภายในและภายนอก นมัสการ เจดีย์สัพพัญญู ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในเมืองพุกาม นำท่าน ชมวิหารธรรมยันจี(Dhammayangyt) สร้างโดยพระเจ้านะระตู่ และพระองค์ก็เชื่อว่าเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในเมืองพุกาม สร้างขึ้นเพื่อล้างบาป ด้วยทรงปริวิตกว่าผลกรรมจากการกระทำปิตุฆาตจะติดตามพระองค์ไปในชาติภพหน้า ตั้งโดดเด่นยิ่งใหญ่ตระหง่านดังตำนานที่โหดร้ายได้เล่าต่อกันมา จากนั้นชม เจดีย์ชเวสันดอร์ เชื่อกันว่าภายในบรรจุพระเกศาของพระพุทธเจ้าและยังมีรูปปั้นเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาฮินดูตั้งอยู่บริเวณลานของวิหารจึงมีชื่อเรียกแบบฮินดูว่าเจดีย์กาเนชา จากบริเวณนี้ท่านสามารถมองเห็นพระอาทิตย์ตกลับขอบฟ้า และเจดีย์น้อยใหญ่ ที่ตั้งอยู่รายรอบ จนได้สมญานามว่า “ป่าทะเลเจดีย์ 5,000 องค์” ให้ท่านเก็บภาพประทับใจ ตามอัธยาศัย และเก็บภาพพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า ณ เจดีย์ชเวซานดอว์ (Shwesandaw Pagoda) ท่านสามารถมองเห็นทุ่งทะเจดีย์ในมุม 360 องศา ได้จากเจดีย์แห่งนี้
 
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พร้อมชมโชว์เชิดหุ่นกระบอก ท่านจะได้ชมการเชิดหุ่นที่ดูเหมือนมีชีวิตจริง พร้อมลิ้มรสอาหารพื้นเมือง พักที่ FAMOUS HOTEL / SHWE YEE PWINT HOTEL ระดับ 3 ดาว (หรือเทียบเท่า)
 
 
วันที่สาม พุกาม – อมรปุระ – สะพานไม้อูเป้ง ทะเลสาบคองตามัน – มิงกุน – ล่องเรือแม่น้ำ อิรวดี - เจดีย์มิงกุน ระฆังใหญ่ – เจดีย์ชินพิวมิน ( B / L/ D)
 
07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านเดินทางกลับสู่เมือง มัณฑะเลย์ ( Mandalay ) โดยรถบัสปรับอากาศ... ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 4 ชั่วโมง ให้ท่านพักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย พร้อมนำท่านเดินทางสู่เมืองอมรปุระ เมืองแห่งผู้เป็นอมตะซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองมัณฑะเลย์ ซึ่งเป็นเมืองราชธานี 76 ปี และเป็น ราชธานีแห่งที่หนึ่งของพม่า ก่อนจะย้ายมาอยู่ที่เมืองมัณฑะเลย์ในปี พ.ศ. 2400 และนำท่าน ชม สะพานไม้อูเบ็ง (U-Ben) สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลกโดยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ชื่อว่าเสาอูเสาของ สะพานใช้ไม้สักถึง 1,208 ต้นซึ่งมีอายุกว่า 200 ปี ทอดข้าม ทะเลสาบคองตามัน (Toungthamon) ไปสู่วัดจอกตอจี ซึ่งมีเจดีย์ที่สร้างตามแบบวัดอนันดาแห่งเมืองพุกาม
 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือริมแม่น้ำอิระวดี เพื่อข้ามฝากสู่ราชธานีเก่าของพระเจ้าปดุง จะเป็นเส้น ทางสู่ มหาเจดีย์ยักษ์ “มินกุน” ชมเจดีย์ขนาดใหญ่ ร่องรอยแห่งความทะเยอทะยานของ พระเจ้าปดุง ที่ใช้แรงงานทาส และนักโทษจำนวนนับพันคนในการสร้าง โดยตั้งพระทัยว่าจะ สร้างให้สูงใหญ่กว่าพระปฐมเจดีย์แห่งสยาม และให้พระองค์สามารถทอดพระเนตรได้จากเมืองอังวะที่อยู่ฝั่งตรงข้ามแม่น้ำอิระวดี แต่ด้วยงบประมาณที่บานปลาย ประกอบกับปัญหาขาดแคลนแรงงาน จึงทำให้การก่อสร้างล่าช้า ในที่สุดพระองค์ก็เสด็จสวรรคตเสียก่อน ในปี พ.ศ. 2362 หลังพ่ายแพ้จากสงคราม 9 ทัพ เจดีย์องค์นี้ จึงสร้างได้แค่ฐาน หลังจากนั้นองค์เจดีย์จึง ถูกทิ้งร้างเรื่อยมา แต่เพียงฐานก็นับว่าใหญ่โตมาก หากสร้างเสร็จจะมีขนาดใหญ่และสูงที่สุดในโลก และยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ใหญ่ระดับโลกของ มินกุน คือ ระฆังยักษ์มินกุน สร้างในปี พ.ศ. 235 โดยพระเจ้าปดุง สร้างถวายแด่เจดีย์มึงกุน สูง 4 เมตร น้ำหนัก 90 ตัน และปากระฆังกว้าง 5 เมตร เป็นระฆังทีตีดัง เดิมถูกแขวนไว้ที่องค์เจดีย์ปอนดอว์ ใกล้ๆ กับเจดีย์มินกุน แต่หลังจากแผ่นดินไหว ทำให้ฐานพระเจดีย์พังลงมา ระฆังยักษ์ มินกุนจึงถูกย้ายมาแขวนยังจุดที่ตั้ง ณ ปัจจุบัน ในอดีตระฆังองค์นี้ใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากระฆังแห่งพระราชวังเครมลินในกรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย แต่ระฆังเครมลินแตกไปแล้ว ปัจจุบันระฆังยักษ์มินกุน จึงเป็นระฆังที่มีสภาพสมบูรณ์ ที่ใหญ่ที่สุดในโลก หลังจากนั้นนำท่านชมเจดีย์สีขาว ที่สร้างบนฐาน 7 ชั้นรูปเกลียวคลื่นงดงาน เจดีย์ชินพิวมิน (เมียะเต็งดาน) เจดีย์ที่สวยสง่ามากแห่งหนึ่ง สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2329 เพื่อให้เปรียบเสมือนเจดีย์จุฬามณี ที่ตั้งอยู่เหนือเขาพระสุเมรุ ตามความเชื่อในไตรภูมิพุทธศาสนาที่ว่า คือแกนกลางจักรวาล ซึ่งถูกล้อมรอบด้วยสัตตบริพันธ์ และมหานทีสีทันดรทั้ง 7 ชั้น พระเจดีย์องค์นี้ยังถูกสร้างให้เป็นสักขีพยานรักของราชนิกุลอังวะ โดยพระเจ้าบากะยีดอว์เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแห่งความรักที่มีต่อพระมเหสีชินพิวมิน ที่สิ้นพระชนม์ไปก่อนที่พระเจ้าบากะยีดอว์จะขึ้นครองราชย์ แม้จะไม่ใช่หินอ่อนเหมือนทัชมาฮาล แต่ก็ได้รับสมญานามว่า “ ทัชมาฮาลแห่งลุ่มอิรวดี ”
 
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พักที่ SHWE PHYU HOTEL// SHWE HTEE HOTEL ระดับ 3 ดาว (หรือเทียบเท่า)
 
วันที่สี่ ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี - มัณฑะเลย์ - กรุงเทพฯ
 
04.00 น. จากนั้นนำท่านไปนมัสการ พระมหามัยมุนี อันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่า ถือ เป็นต้นแบบพระพุทธรูปทองคำขนาดใหญ่ทรงเครื่องกษัตริย์ที่ได้รับการขนานนามว่า “พระพุทธรูปทองคำเนื้อนิ่ม” ที่พระเจ้ากรุงยะไข่ทรงหล่อขึ้นที่เมืองธรรมวดี เมื่อปี พ.ศ.689 สูง 12 ฟุต 7 นิ้ว หุ้มด้วยทองคำเปลวหนา 2 นิ้ว ทรงเครื่องประดับทองปางมารวิชัย หน้าตัก กว้าง 9 ฟุต ในปี พ.ศ. 2327 พระเจ้าปดุงได้สร้างวัดมหามุนี หรือวัดยะไข่ (วัดอาระกัน หรือ วัดพยาจี) เพื่อประดิษฐานพระมหามัยมุนี และในปี พ.ศ. 2422 สมัยพระเจ้า สีปอ ก่อนจะเสีย เมืองพม่าให้อังกฤษได้เกิดไฟไหม้วัดทองคำ จึงทำ ให้ทองคำเปลวที่ปิดพระละลายเก็บเนื้อทอง ได้น้ำหนักถึง 700 บาท ต่อมาในปี พ.ศ. 2426 ชาวพม่าได้เรี่ยไรเงินเพื่อบูรณะวัดขึ้นใหม่มี ขนาดใหญ่กว่าเดิม โดยสายการออกแบบของช่างชาวอิตาลี จึงนับได้ว่าเป็นวัดที่สร้างใหม่ที่สุดแต่ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ที่สุดในเมืองพม่า โดยรอบ ๆ ระเบียงเจดีย์ยังมีโบราณวัตถุที่นำไปจากกรุง ศรีอยุธยาเมื่อครั้งกรุงแตกครั้งที่ 1 พร้อมทั้งร่วมพิธีการอันสำคัญล้างพระพักตร์ถือเป็นการสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล หลังจากนั้น เชิญทุกท่านร่วมทำบุญบูรณ วัดกุสินารา ซึ่งมีอายุหลายร้อยปี ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ ปางปรินิพานสวยงามมาก สมควรแก่เวลานำท่านกลับสู่ที่พัก
 
07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 
08.30 น. ออกเดินทางไปสนามบินมัณฑะเลย์
 
11.00 น ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน เมียนม่าร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ 8M-337 ** โดยสารกรบิน มีบริการอาหาร และเครื่องดื่ม บนเครื่อง ***
 
13.35 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…..พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
 



โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้

โปรแแกรมทัวร์แนะนำ
พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน 2 คืน PG (RGN-PG005) 10,900  5ดาว-ย่างกุ้ง-หงสา-อินทร์แขวน 3วัน 2คืน  พม่าสุดฮา 2 วัน 1 คืน UB 5,995