ทัวร์ในประเทศ
 
 
 
 
 

TOKYO FUJI 5D3N ซุปตาร์ พิ้งค์กี้ พิ้งค์กี้
 
ดาลัด มุยเน่ ญาตราง 4D3N
 
 GRAND INDIA
 
เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่
 
  TAIWAN SUPERSTAR
 
TAIWAN HAVE FUN SUMMER 4D3N
 

ข่าวสาร กิจกรรม

Ferris wheel ชิงช้าสวรรค์เครื่องแรกของโลกFerris wheel ชิงช้าสวรรค์เครื่องแรกของโลก
นี่คือ Ferris wheel ชิงช้าสวรรค์เครื่องแรกของโลก! ที่สร้างโดย จอร์จ เฟอร์ริส (George Washington Gale Ferris, Jr.) ซึ่ง Ferris wheel ชิงช้าสวรรค์เครื่องแรกของโลกนี้ ถูกสร้างขึ้นในงาน World’s Columbian Exposition ในเมืองชิคาโก รัฐอิลลินอยส์เพื่อทำให้เป็นจุดสนใจจากผู้คน มันมีความสูงถึง 80.4 เมตร โดยสามารถจุคนได้ถึง 2,160 คน และเจ้านี้ถือเป็นต้นแบบของชิงช้าสวรรค์ขนาดใหญ่ที่มีอยู่ทั่วโลกอีกด้วย!
อ่านเพิ่มเติม
Desert Lagoons ทะเลสาบเขียวมรกต กลางทะเลทรายขาว ในบราซิล!Desert Lagoons ทะเลสาบเขียวมรกต กลางทะเลทรายขาว ในบราซิล!
Desert Lagoons ทะเลสาบเขียวมรกต ตั้งอยู่ท่ามกลางทะเลทรายขาว ในอุทยานแห่งชาติแลงคอยส์ มารานฮานส์ (Lencois Maranhenses National Park) รัฐมารันเยา (Maranhao) ฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศบราซิล
อ่านเพิ่มเติม
Morgan’s Inspiration Island สวนน้ำสำหรับคนพิการแห่งแรกของโลก!Morgan’s Inspiration Island สวนน้ำสำหรับคนพิการแห่งแรกของโลก!
เมื่อฤดูร้อนมาถึง สวนน้ำที่ต่างๆ จะเต็มไปด้วยผู้ใหญ่และเด็กๆ ที่มาเล่นน้ำคลายร้อนกันอย่างสนุกสนาน แต่ที่ “Morgan’s Inspiration Island” นั่นไม่ใช่! เพราะที่สวนน้ำแห่งนี้มีไว้สำหรับผู้พิการ เป็นสวนน้ำแห่งใหม่ ที่เดียว และที่แรกของโลก! เราได้เห็นถึงความสุขและความสนุกสนานของพวกเขา เห็นแล้วก็อดยิ้มไม่ได้เลย
อ่านเพิ่มเติม

รายละเอียดทัวร์
รหัสโปรแกรม : VN11
จำนวนวัน : 4 วัน
โปรแกรม : ดาลัด มุยเน่ ญาตราง 4D3N
โหลดโปรแกรมทัวร์

จองทัวร์นี้
ไฮไลท์...บินตรงสู่เมืองดาลัด ไป-กลับ ไฮไลท์...นั่งกระเช้าข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลกที่เมืองญาตราง ไฮไลท์...สัมผัสเมืองตากอากาศของเวียดนาม ทั้ง 2เมือง ดาลัด+ญาจาง ไฮไลท์...สัมผัสทะเลทราย แห่งแรกและแห่งเดียวในเอเชีย
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
27พ.ค.61 30พ.ค.61 11,888 11,888 11,888 3,500
10มิ.ย.61 13มิ.ย.61 11,888 11,888 11,888 3,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
รายละเอียดการเดินทาง
วันแรก กรุงเทพ – ดาลัด –มุยเน่ – ทะเลทรายแดง – ลำธารนางฟ้า
 
08.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินไทยเวียดเจ็ทแอร์ Thai Viet Jet Air โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
 
11.10 น. นำท่านเดินทางสู่เมือง ดาลัด โดยเที่ยวบินที่ VZ940
 
12.55 น. เดินทางถึงเมืองดาลัด เมืองดาลัดตั้งอยู่ในตลาดลามดง ทางภาคใต้ตอนบนของเวียดนาม ชื่อ ดาลัด มาจากคำ 2 คำ คือ ดา หมายถึง แหล่งกำเนิดหรือแม่น้ำกามลี ส่วนคำว่า ลัด เป็นชื่อของชนกลุ่มน้อยเผ่าหนึ่งที่อาศัยอยู่ที่นี่ เมืองแห่งนี้ตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขา ปกคลุมไปด้วยทิวสน ทะเลสาบ และป่าไม้บนที่ราบสูงลามเวียต ถัดจากแม่น้ำกามลี มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 1,500 เมตร อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 17 องศาเซลเซียส นับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่โรแมนติคของเวียดนาม และได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิชั่วนิรันดร์ จากความงดงามและเงียบสงบ ทำให้ครั้งหนึ่งชนชั้นปกครองชาวฝรั่งเศสเคยคิดจะสร้างให้เป็นเมืองหลวงของสมาพันธรัฐอินโดจีนที่เป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส ในตอนปลายศตวรรษที่ 19 แต่หลังจากสำรวจพื้นที่แล้วก็ไม่ได้จัดตั้งขึ้น แต่สร้างหม้เป็นศูนย์วิจัยทางการเกษตรและอุตุนิยมวิทยาขึ้นที่นี่
 
บ่าย บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(มื้อที่ 1) ที่เมืองดาลัด นำท่านเดินทางสู่ เมืองฟานเทียต เป็นเมืองชายทะเลตากอากาศและแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงามและมีชื่อเสียงทางภาคใต้ของเวียดนาม ระหว่างการเดินทางผ่านชมธรรมชาติและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเวียดนาม นำท่านชม ทะเลทรายแดง ที่เกิดจากการรวมตัวกันของทรายสีชมพูแดงจนเป็นลานทรายกว้างที่มีชื่อเสียงของเมืองมุยเน่ จากนั้น นำท่านชม “แกรนด์แคนย่อนแห่งเวียดนาม” ลำธาร FAIRY STREAM ที่เกิดจากการกัดเซาะของน้ำและลมเป็นลำธารลึกกว่า 20 เมตร เปิดให้เห็นชั้นของดินและทรายหลากสี ซึ่งทั้งหมดล้วนเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 2)
 
เข้าที่พัก PEACH RESORT หรือเทียบเท่า 3 ดาว
 
วันที่ 2 มุยเน่ – ทะเลทรายขาว - ญาตราง – Long Son Pagoda - เจดีย์ Ponaga - Vinpearl Land
 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3) จากนั้น นำท่านสู่ ทะเลทรายขาว กองเนินภูเขาทรายสีขาวกระจ่างตากว้างใหญ่สุดสายตา มองไปทางไหนจะเห็นเพียงผืนทรายและท้องฟ้าเท่านั้น ไม่ไกลกันมีแหล่งน้ำจืด (โอเอซิส) สำหรับให้นักท่องเที่ยวใช้พักผ่อน ถ่ายรูป และชมวิว ที่ท่านจะได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมหลากหลายไม่ว่าจะเป็น เช่ารถจี๊ป หรือรถ ATV ตะลุยเนินทราย หรือสนุกสนานกับการเล่นแซนด์ดูนลื่นไถลจากจากเนินทรายสูงกว่า 40 เมตร (ค่าใช้จ่ายในการกิจกรรมต่างๆ ไม่รวมในค่าบริการทัวร์ ) จากนั้น นำคณะทัวร์เดินทางนำคณะทัวร์เดินทางไปสู่ เมืองญาตราง ถึงเมืองเมืองญาตราง (ใช้เวลาประมาณ 3.30ชม.)
 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 4) จากนั้นนำท่านเดินทางสักการะองค์พระหยกสีขาว ที่ Long Son Pagoda ซึ่งเป็นองค์พระที่ใหญ่ที่สุดของเมืองญาตราง ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บนเชิงเขา ให้ท่านไดสักการะ พระถ่ายภ่ายภายในวัด ที่มี่พื้นที่บริเวณกว้างขวาง จากนั้นจะนำคณะท่านไปชม เจดีย์ Ponaga เป็นโบราณสถานในจังหวัดญาตราง ภาคกลางของประเทศเวียดนามสร้างด้วยศิลปะจามโบราณในสมัยศตวรรษที่ 4 เพื่อใช้เป็นศาสนสถาน เจดีย์ Ponagaเสร็จเรียบร้อยแล้วจะมีเวลาให้คณะได้ผ่อนคลายกับการอาบโคลน ที่นี่ เพราะว่าโคลนอยู่ที่นี่เป็นสิ่งที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพที่ดีที่สุดของประเทศเวียดนาม จากนั้นไปเที่ยวชมเกาะ Vinpearl Land http://vinpearlland.com/en/ โดยนั่งกระเช้าข้ามทะเล (กระเช้าข้ามทะเลยาวที่สุดในโลก) อิสระให้ท่านได้สนุกสนานกับเครื่องเล่นในสวนสนุกที่ทันสมัยที่สุดของประเทศเวียดนาม
 
เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร(มื้อที่ 5) หลังจากนั้นนำท่านเดินช้อปปิ้งที่ ตลาดไนท์มาร์เก็ต เมืองญาตราง ก่อนเข้าสู่โรงแรมที่พัก
 
พักที่ HAI YEN HOTEL / THE LOGHT HOTEL หรือเที่ยบเท่า 3*
 
วันที่ 3 ญาตราง – ดาลัด –น้ำตกดาทันลา – นั่งรถราง – กระเช้าไฟฟ้า – วัดจรุ๊กลำ-พระราชวังฤดูร้อน - NIGHT MARKET
 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 6) หลังอาหาร เดินทางสู่เมืองดาลัด จากนั้นนำท่าน นั่งรถราง (Roller Coaster) ผ่านผืนป่าอันร่มรื่นเขียวชอุ่มลงสู่หุบเขาเบื้องล่าง เพื่อชมและสัมผัสกับความสวยงามของ น้ำตกดาทันลา (Thac Datanla) น้ำตกขนาดไม่ใหญ่มากแต่มีชื่อเสียง อีกหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของดาลัดที่ไม่ควรพลาด!!
 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 7) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ สถานีกระเช้าไฟฟ้า เคเบิลคาร์ กระเช้าไฟฟ้าแห่งนี้เป็นกระเช้าไฟฟ้าที่ทันสมัยที่สุดของประเทศเวียดนาม และมีความปลอดภัยสูงที่สุดท่านจะได้ ชมวิว ของเมืองดาลัด ที่มองเห็นได้ ทั้งเมือง ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาอันสวยงาม จากนั้นนำท่าน ชม วัดจรุ๊กลำ เป็นวัดที่สร้างอยู่บนเนินเขาเหนือ ทะเลสาบเตวียนลาม แวดล้อมไปด้วยใบไม้ดอกไม้ นานาพันธุ์ กับทิวสนที่ยืนต้นตระหง่านปกคลุมทุกหุบเขา จากนั้นนำท่านชม พระราชวังฤดูร้อน พระราชวังตากอากาศของกษัตริย์เบ๋าได๋ จักรพรรดิ์องค์สุดท้ายของเวียดนาม ซึ่งสถานที่แห่งนี้เป็นพระราชวังสุดท้าย ที่สร้างขึ้นในสมัยเรืองอำนาจของฝรั่งเศส ก่อนที่จะเกิดสงครามเวียดนาม แล้วทำให้จักรพรรดิบ๋าวได้ต้องลี้ภัยไปอยู่ฝรั่งเศส แล้วไม่ได้กลับมาเหยียบผืนแผ่นดินบ้านเกิดอีกเลย
 
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 8) เชิญท่านพักผ่อนหรือท่องราตรี ตามอัธยาศัยที่ Night Market เมืองดาลัด ตามอัธยาศัยหลังจากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก
 
พักที่ KING’S HOTEL หรือเที่ยบเท่า 4*
 
วันที่ 4 สวนดอกไม้เมืองหนาว - สนามบิน
 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 9)
 
จากนั้น นำท่านเข้าชม สวนดอกไม้เมืองหนาวและถ่ายรูปกับหมู่มวลไม้ดอกเมืองหนาวนานาพันธุ์ที่อวดโฉมรูปทรงและสีสันอันสุดตระการตาตลอดทั้งปีในบรรยากาศที่แสนโรแมนติกของเมืองดาลัด ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินดาลัด
 
13.35 น. เดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai VietJet Air เที่ยวบินที่ VZ941
 
15.20 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
 โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้

โปรแแกรมทัวร์แนะนำ
เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่   ไฮฟอง ฮาลอง ฮานอย  ไฮฟอง ฮานอย ซาปา