ทัวร์ในประเทศ
 
 
 
 
 

CAMBODIA นครวัด นครธม 2 วัน 1 คืน
 
เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่
 
HAPPY NEWYEAR TG 4D3N
 
ฮอยอันเทอรักฉัน EP.2
 
ฮานอย-ซาปา-ฟานซิปัน-จตุรัสบาดิงห์
 
ดาลัด-มุยเน่
 

ข่าวสาร กิจกรรม

Ferris wheel ชิงช้าสวรรค์เครื่องแรกของโลกFerris wheel ชิงช้าสวรรค์เครื่องแรกของโลก
นี่คือ Ferris wheel ชิงช้าสวรรค์เครื่องแรกของโลก! ที่สร้างโดย จอร์จ เฟอร์ริส (George Washington Gale Ferris, Jr.) ซึ่ง Ferris wheel ชิงช้าสวรรค์เครื่องแรกของโลกนี้ ถูกสร้างขึ้นในงาน World’s Columbian Exposition ในเมืองชิคาโก รัฐอิลลินอยส์เพื่อทำให้เป็นจุดสนใจจากผู้คน มันมีความสูงถึง 80.4 เมตร โดยสามารถจุคนได้ถึง 2,160 คน และเจ้านี้ถือเป็นต้นแบบของชิงช้าสวรรค์ขนาดใหญ่ที่มีอยู่ทั่วโลกอีกด้วย!
อ่านเพิ่มเติม
Desert Lagoons ทะเลสาบเขียวมรกต กลางทะเลทรายขาว ในบราซิล!Desert Lagoons ทะเลสาบเขียวมรกต กลางทะเลทรายขาว ในบราซิล!
Desert Lagoons ทะเลสาบเขียวมรกต ตั้งอยู่ท่ามกลางทะเลทรายขาว ในอุทยานแห่งชาติแลงคอยส์ มารานฮานส์ (Lencois Maranhenses National Park) รัฐมารันเยา (Maranhao) ฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศบราซิล
อ่านเพิ่มเติม
Morgan’s Inspiration Island สวนน้ำสำหรับคนพิการแห่งแรกของโลก!Morgan’s Inspiration Island สวนน้ำสำหรับคนพิการแห่งแรกของโลก!
เมื่อฤดูร้อนมาถึง สวนน้ำที่ต่างๆ จะเต็มไปด้วยผู้ใหญ่และเด็กๆ ที่มาเล่นน้ำคลายร้อนกันอย่างสนุกสนาน แต่ที่ “Morgan’s Inspiration Island” นั่นไม่ใช่! เพราะที่สวนน้ำแห่งนี้มีไว้สำหรับผู้พิการ เป็นสวนน้ำแห่งใหม่ ที่เดียว และที่แรกของโลก! เราได้เห็นถึงความสุขและความสนุกสนานของพวกเขา เห็นแล้วก็อดยิ้มไม่ได้เลย
อ่านเพิ่มเติม

รายละเอียดทัวร์
รหัสโปรแกรม : SBT01
จำนวนวัน : 5 วัน
โปรแกรม : ทัวร์ภูฏาน แผ่นดินแห่งมังกรสายฟ้า
โหลดโปรแกรมทัวร์

จองทัวร์นี้
“หนึ่งชาติ หนึ่งประชาชน” ภูฏาน ประเทศเล็กๆ ในภูมิภาคเอเชียใต้ โอบล้อมด้วยภูเขาจำนวนมากในเทือกเขาหิมาลัย ระหว่างประเทศอินเดียและจีน ฤดูหนาวจะขาวโพลนด้วยหิมะ เรื่อยมาจนเปลี่ยนเข้าสู่ความอบอุ่นของฤดูใบไม้ผลิ แลเขียวขจีไปด้วยยอดไม้แรกผลิเบ่งบาน ยาวนานสู่กาลร่วงโรยของฤดูใบไม้ร่วง ดูมีสีสันฉูดฉาดแปลกตา ภูฏาน ดินแดนที่ได้รับการขนานนามว่า เป็นอู่อารยธรรมของโลก ด้วยภูมิประเทศที่เป็นเอกลักษณ์งดงามเฉพาะตัว สืบสานอารยธรรมรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมอย่างเรียบง่าย ตามหลักความเชื่อของทางพุทธศาสนา เป็นประเทศที่ไม่สนใจเรื่องผลิตผลมวลรวมภายในประเทศ แต่จะให้ความสนใจ ความสุขมวลรวมภายในประเทศมากกว่า ดังคำขวัญของประเทศที่เกริ่นนำไว้ว่า “หนึ่งชาติ หนึ่งประชาชน” นั่นเอง
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
28ธ.ค.61 01ม.ค.62 48,900 48,900 48,900 5,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
รายละเอียดการเดินทาง
วันแรก กรุงเทพ – พาโร – เมืองภูนาคา
 
เช้า 04.30 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 10 Row W เคาน์เตอร์สายการบินแห่งชาติ ดรุ๊กแอร์ (Druk Air) เป็นสายการบินเดียวที่เปิดให้บริการ เดินทางสู่ประเทศภูฎาน เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก 07.50 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศภูฎาน โดยสายการบินดรุ๊กแอร์ เที่ยวบิน KB 121 เดินทางต่อไปยังเมืองทิมพู ระหว่าง การบินเหนือน่านฟ้านั้นหากโชคดีฟ้าเปิด ท่านจะได้เห็นหิมะปกคลุมตามแนวเทือกเขาหิมาลัย อย่างสวยงามตระการตา 11.10 น. ถึง สนามบินพาโร เมืองพาโร (Paro) ที่ระดับความสูง 2,200 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล หลังจากผ่านพิธีการเข้าประเทศที่ สนามบินพาโร (เวลาของประเทศภูฎาน ช้ากว่า ประเทศไทย 1 ชั่วโมง) 12.00 น.  บริการอาหารกลางวัน ที่ ภัตตาคาร......... เมืองพาโร
 
เย็น จากนั้นนำท่านไปสู่ เมืองภูนาคา ระหว่างทางเราจะพักหยุดรถเพื่อให้ท่านถ่ายภาพ ที่ Dochu La สถูป 108 องค์ อยู่ระหว่างทางเมืองทิมพู-ปูนาคา จะข้ามช่องเขาโดชูลา (Dochula Pass) ซึ่งเป็นจุดสูงสุดบนเส้นทาง ณ ระดับน้ำทะเลปานกลาง บนเนินสูงสุดจะมีสถูปทรงสี่เหลี่ยมซึ่งมีหลังคาครอบแบบอย่างของภูฎาน ซึ่งมีขนาดใหญ่อยู่บนสุดและยังมีสถูปขนาดเล็กๆอีก 108 องค์อยู่รายล้อม สร้างขึ้นเป็นมงคล ปกป้องคุ้มครองผู้ที่เดินทางผ่านไปมาให้ปลอดภัย รอบๆ บริเวณถูกประดับไปด้วยธงมนต์หลากสีสันเพื่อบูชาเทพแห่งป่าเขา วันที่อากาศแจ่มใสจะสามารถมองเห็นแนว "เทือกเขาหิมาลัย" อย่างชัดเจน ระหว่างทางเมื่อเราขับรถลงเขา ท่านจะพบกับ rhododendron หรือ ป่าดอกไม้พันปี ทั้งสองข้างทาง จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ ภูนาคา และระหว่างทางเราจะแวะหยุดที่ Metsina Village จากนั้นนำท่านเดินทางอีก 20 นาทีเพื่อเดินทางไปยัง Chimi Lhakhang ซึ่งจะผ่านนาข้าวที่ชาวภูนาคาทำไว้ Chimi Lhakhang เป็นวัดขนาดเล็กที่สร้างในสมัยศตวรรษที่ 15 เป็นวัดที่มีความสำคัญแห่งหนึ่งคือหญิงสาวมักมาขอลูก วัดนี้ สร้างขึ้นโดยลามะ Drukpa Kuenley. เย็น  นำท่าน Check in ที่โรงแรม บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านเข้าสู่ที่พัก  Pema Karpo Hotel ***3 Star*** หรือเทียบเท่า
 
วันที่สอง ภูนาคา – ทิมพู
 
เช้า เช้า  บริการอาหารเช้าที่โรงแรม นำท่านเช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรม นำท่านเยี่ยมชม ภูนาคาซอง (Punakha Dzong) ป้อมปราการประจำเมืองภูนาคา ซึ่งสร้างขึ้นในปี 1637 โดย ฉับดรุง งาวัง นัมเกล โดยตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำโพ (แม่น้ำพ่อ) และ แม่น้ำโม (แม่น้ำแม่) ปัจจุบันเป็นพระราชวังฤดูหนาวของพระสังฆราช ป้อมปราการแห่งนี้ถูกภัยธรรมชาติทำลายหลายครั้ง คือ มีไฟไหม้และน้ำท่วม แต่ได้รับการบูรณะอย่างต่อเนื่อง จากนั้นนำท่านชม วังดี โปดรัง (Wangdi Phodrang) เมืองวังดี โปดรัง เรียกสั้นๆ ว่า วังดี อยู่ที่ความสูง 1,350 เมตร ตั้งอยู่เหนือจุดบรรจบของแม่น้ำ 2 สายคือ แม่น้ำปูนาคาและแม่น้ำดัง เป็นเมืองในอดีตที่ สำคัญของประวัติศาสตร์ภูฏาน ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองปูนาคาประมาณ 13 กิโลเมตร มียอดเขา กังก้า พุนซุม (Gangkhar Phuensum) ยอดเขาที่สูงที่สุดในโลก (ที่ยังไม่มีผู้ใดสามารถ ปีนขึ้นไปได้) ซึ่งสูงถึง 7,500 เมตร จากนั้น นำท่านชม ผ้าพระบฏ ผืนผ้าศักดิ์สิทธิ์แห่งพูนาคา และการจัดแสดง “ผ้าทังก้า” ที่ใหญ่โตขนาดตึก 3-4 ชั้นให้นักท่องเที่ยวได้ชม แต่วัตถุประสงค์หลักจริงๆ เพื่อให้ผู้เลื่อมใสได้เข้ามานมัสการ และบริจาคเงินเพื่อบำรุงศาสนา ผ้าพระบฏตามคตินิยมของพุทธศาสนิกชนสายวัชระยาน อันได้แก่ชาวทิเบต เนปาล สิกขิม ภูฏาน แตกต่างจากของชาวไทย ตรงที่พระสงฆ์จะเป็นผู้ทำขึ้น โดยก่อนจะมีขนาดใหญ่โตนั้น มักทำขนาดเล็กๆ ประดับภาพพระศรี สากยมุนี หรือพระพุทธเจ้าองค์อื่นๆ และพระโพธิสัตว์องค์ต่างๆที่นับถืออยู่บนผืนผ้าเดียวกัน สามารถม้วนเก็บสะดวกแล้วนำติดตัวไประหว่างการจาริกรอนแรมเพื่อเผยแพร่ธรรมในถิ่นทุรกันดาร หรือในยามศึกสงครามก็เก็บซ่อนได้ง่าย“ทังก้า” หรือภาพพระบฏ (Patachitra) จึงจัดเป็นพุทธศิลป์ระดับสูง ทำขึ้นเพื่อเทิดทูนบูชาพระพุทธเจ้า หรือพระโพธิสัตว์องค์ที่นับถือ เพื่อเป็นเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ในการประกาศธรรม 12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ที่ ภัตตาคาร
 
เย็น จากนั้นออกเดินทางกลับสู่ เมืองทิมพู เมืองหลวงของประเทศภูฎาน มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 100,000 คน และเป็นเมืองหลวงแห่งเดียวในโลกที่ไม่มีสัญญาณไฟจราจร ผ่าน ดอชูล่า อีกครั้ง พักดื่ม ชา กาแฟ เพื่อผ่อนคลายความหนาว จากนั้น เดินทางต่อสู่เมืองทิมพู จากนั้นนำท่านชม (Kuenselphodrang) สามารถมองเห็นวิวหุบเขาทิมพู และสถานที่ที่รูปปั้นพระพุทธรูปที่อยู่ภายใต้การก่อสร้าง รูปปั้น 169 ฟุตมีชื่อเสียงที่จะเป็นพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในโลก จากนั้นเยี่ยมชม อนุสรณ์สถาน ชอร์เตน (National Memorial Chorten) ชอร์เตน แปลว่า เจดีย์หรือ สถูป เป็นสถาปัตยกรรม แบบภูฎาน เป็นสถูปกลางเมืองที่สร้างขึ้น เมื่อปี ค.ศ. 1974 สร้างเพื่อถวายพระเกียรติแด่สมเด็จพระราชาธิบดี จิกมี ดอร์ จิ วัง ชุก พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 3 ของภูฎาน พระองค์เสด็จสวรรคตเมื่อปี ค.ศ. 1972 และทรงได้รับพระฉายาว่า“พระบิดาแห่ง ภูฎานยุคใหม่” (King of Modernization) เย็น  บริการอาหารเย็น ณ Lemongrass Restaurant (ร้านอาหารไทยเมืองทิมพู) นำท่านเข้าสู่ที่พัก  River View Hotel ***3 Star*** หรือเทียบเท่า
 
วันที่สาม ทิมพู
 
เช้า เช้า  บริการอาหารเช้าที่โรงแรม นำท่านชม (พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน) Folk and Heritage Museum สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวภูฎาน อันมีรากฐานความเชื่อสะท้อนถึงความเป็นพุทธอย่างเรียบง่าย ชม (พิพิธภัณฑ์สิ่งทอ) Textile Museum สถานที่รวบรวมสิ่งทอหัตถกรรมต่างๆ ในตอนเย็น นำท่านชม (ตาชิโซซอง) Tashichho Dzong ศูนย์กลางของการปกครองและ เป็นสัญลักษณ์เมืองทิมพู เป็นอาคารที่ทำการของรัฐบาลคณะกรรมการบริหารปกครองเมืองทิมพูประกอบด้วยคณะสงฆ์และข้าราชการระดับสูง ประวัติการก่อสร้างตาชิโซซองนั้น เริ่มขึ้นในศตวรรษที่ 12 โดยพระลามะจากทิเบตมาสร้างอารามที่เป็นป้อมปราการขึ้นบนเนินเหนือเมืองทิมพู ในปี ค.ศ.1641 ท่านซับดรุง งาวัง นัมเยล เข้ามาครอบครองซองนี้ ตั้งชื่อใหม่ว่า ตาชิโซซอง แปลว่า ปราการของศาสนาที่ยิ่งใหญ่ ต่อมาเกิดไฟไหม้จึงถูกทอดทิ้งเป็นเวลานาน จนกระทั่งสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี ดอร์จิ วังชุก เสด็จขึ้นครองราชย์ และย้ายเมืองหลวงมาอยู่ที่เมืองทิมพู ทรงสั่งให้ฟื้นฟูก่อสร้างใหม่ ตาชิโซซองเป็นสัญลักษณ์ของทิมพูและภูฎานมาจนทุกวันนี้ ปัจจุบันเป็นที่ตั้งสำนักราชเลขาธิการท้องพระโรง กระทรวงมหาดไทย และ กระทรวงการคลัง อาคารด้านทิศใต้เป็นเขตสังฆวาส 12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ที่ ภัตตาคาร
 
เย็น จากนั้นออกเดินทางสู่ (วัดนันนารี) Nunnery Temple สร้างขึ้นเมื่อศตวรรษที่ 19 เพื่อประดิษฐาน คุรุกังคุง เกนปู คุรุกังคุง ได้เดินทางมา ภูฎาน เมื่อศตวรรษที่ 15 เพื่อเผยแผ่ พระพุทธศาสนาและท่านเป็นผู้ฝึกปฏิบัติธรรมมีชาญขั้นสูง ท่านเป็นผู้สร้างสะพานเหล็กในหลายเมืองของภูฎาน และเป็นวิศวกรผู้สร้างวัดและสะพานในเมืองต่างๆ ของภูฎาน เย็น บริการอาหารเย็น ณ Banthai Restaurant (ร้านอาหารไทยเมืองทิมพู) นำท่านเข้าสู่ที่พัก River View Hotel ***3 Star*** หรือเทียบเท่า
 
วันที่สี่ ทิมพู - พาโร
 
เช้า เช้า  บริการอาหารเช้าที่โรงแรม นำท่านเช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองพาโร ไปทางตอนเหนือของหุบเขาพาโร เพื่อขึ้นสู่ (วัดทักซัง) Taktsang Monastery หรือ รังเสือ Tiger Nest ซึ่งตั้งอยู่บนหน้าผาสูง 900 เมตร วัดทักซังเป็นสถานที่แสวงบุญที่ชาวภูฎาน เลื่อมใสศรัทธากันมากที่สุด (ท่านสามารถขี่ม้าขึ้นไปได้เพียงครึ่งทาง) วัดทักซัง ตามตำนานความเชื่อเก่ากล่าวว่า เป็นวัดที่ ท่านคุรุรินโปเช เคยขี่หลังเสือมานั่งปฏิบัติธรรมอยู่ที่นี่เมื่อครั้งที่ท่านกลับมาที่ดินแดนแห่งนี้เป็นครั้งที่สอง “ทักซัง” นี้มีความหมายว่าที่อยู่ของเสือ (Tiger’s Nest) และวัดแห่งนี้จัดเป็นวัดที่มีชื่อเสียงที่สุดในภูฎาน (ห้ามนำกล้องถ่ายรูปทุกชนิดเข้าไปในบริเวณวัด) เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ที่ภัตตาคาร .... ซึ่งอยู่ระหว่างทางขึ้นยอดเขา ท่านสามารถชื่นชมบรรยากาศโดยรอบอันงดงามระหว่างรับประทานอาหาร
 
เย็น หลังจากนั้น ตอนเย็นพาท่านไปเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง ณ ตลาดในเมืองพาโร ชม โชว์ระบำภูฏาน ซึ่งเป็นการแสดงในด้านความเชื่อทางศาสนา วัฒนธรรม วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวภูฏาน (ชมระบำหน้ากาก สำหรับ 10 ท่านขึ้นไป) เย็น  บริการอาหารเย็น ณ โรงแรมที่พัก นำท่านเข้าสู่ที่พัก  Olathang Resort Hotel ***3 Star*** หรือเทียบเท่า
 
วันที่ห้า พาโร – กรุงเทพฯ.
 
เช้า 05.30 น.  บริการอาหารเช้าที่โรงแรม นำท่านเช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรม 08.00 น. นำท่านออกเดินทางกลับกรุงเทพ โดย สายการบินดรุ๊กแอร์ เที่ยวบิน KB 130 12.10 น. เดินทางกลับถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ภาพฯ
 
 โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้

โปรแแกรมทัวร์แนะนำ
ทัวร์ภูฏาน แผ่นดินแห่งมังกรสายฟ้า