ทัวร์ในประเทศ
 
 
 
 
 

Smile Dream Taiwan สงกรานต์ สำเริง สำราญใจ
 
Smile Dream Taiwan สงกรานต์ รอบเกาะ Grand Unique
 
 แคชเมียร์ ทัชมาฮาล คาจูราโฮ ลัคเนา
 
TAIWAN สีสันตะวันออก
 
ฮานอย-ซาปา-ฟานซิปัน-นิงบิงห์
 
TAIWAN COLORUL สงกรานต์
 

ข่าวสาร กิจกรรม

Ferris wheel ชิงช้าสวรรค์เครื่องแรกของโลกFerris wheel ชิงช้าสวรรค์เครื่องแรกของโลก
นี่คือ Ferris wheel ชิงช้าสวรรค์เครื่องแรกของโลก! ที่สร้างโดย จอร์จ เฟอร์ริส (George Washington Gale Ferris, Jr.) ซึ่ง Ferris wheel ชิงช้าสวรรค์เครื่องแรกของโลกนี้ ถูกสร้างขึ้นในงาน World’s Columbian Exposition ในเมืองชิคาโก รัฐอิลลินอยส์เพื่อทำให้เป็นจุดสนใจจากผู้คน มันมีความสูงถึง 80.4 เมตร โดยสามารถจุคนได้ถึง 2,160 คน และเจ้านี้ถือเป็นต้นแบบของชิงช้าสวรรค์ขนาดใหญ่ที่มีอยู่ทั่วโลกอีกด้วย!
อ่านเพิ่มเติม
Desert Lagoons ทะเลสาบเขียวมรกต กลางทะเลทรายขาว ในบราซิล!Desert Lagoons ทะเลสาบเขียวมรกต กลางทะเลทรายขาว ในบราซิล!
Desert Lagoons ทะเลสาบเขียวมรกต ตั้งอยู่ท่ามกลางทะเลทรายขาว ในอุทยานแห่งชาติแลงคอยส์ มารานฮานส์ (Lencois Maranhenses National Park) รัฐมารันเยา (Maranhao) ฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศบราซิล
อ่านเพิ่มเติม
Morgan’s Inspiration Island สวนน้ำสำหรับคนพิการแห่งแรกของโลก!Morgan’s Inspiration Island สวนน้ำสำหรับคนพิการแห่งแรกของโลก!
เมื่อฤดูร้อนมาถึง สวนน้ำที่ต่างๆ จะเต็มไปด้วยผู้ใหญ่และเด็กๆ ที่มาเล่นน้ำคลายร้อนกันอย่างสนุกสนาน แต่ที่ “Morgan’s Inspiration Island” นั่นไม่ใช่! เพราะที่สวนน้ำแห่งนี้มีไว้สำหรับผู้พิการ เป็นสวนน้ำแห่งใหม่ ที่เดียว และที่แรกของโลก! เราได้เห็นถึงความสุขและความสนุกสนานของพวกเขา เห็นแล้วก็อดยิ้มไม่ได้เลย
อ่านเพิ่มเติม

รายละเอียดทัวร์
รหัสโปรแกรม : IDA01
จำนวนวัน : 8 วัน
โปรแกรม : สิกขิม ดาร์จิลิ่ง กังต๊อก
โหลดโปรแกรมทัวร์

จองทัวร์นี้
สัมผัสความงามเทือกเขาหิมาลัยอันแสนโรแมนติก อินเดีย - สิกขิม-ดาร์จิลิ่ง 8 วัน 5คืน ราคาเพียง 29,999.- ....สัมผัสความงดงามทางธรรมชาติที่คุณไม่เคยเห็นในอินเดีย!...
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
11เม.ย.62 18เม.ย.62 29,999 29,999 29,999
12เม.ย.62 19เม.ย.62 29,999 29,999 29,999
17พ.ค.62 24พ.ค.62 29,999 29,999 29,999
12ก.ค.62 19ก.ค.62 29,999 29,999 29,999
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
รายละเอียดการเดินทาง
วันที่หนึ่ง สนามบินสุวรรณภูมิ
 
เช้า -
 
บ่าย 23.45 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 3 แถว E เคาน์เตอร์ สายการบิน INDIGO ต้อนรับท่านโดยเจ้าหน้าที่ ตรวจเช็คสัมภาระและบัตรเดินทาง
 
วันที่สอง สุวรรณภูมิ-โกลกัลต้า-บักโดกรา-ดาร์จิลิ่ง
 
เช้า 02.05 น. ออกเดินทางสู่เมืองโกลกัลตา ประเทศอินเดีย โดยสายการบิน Indigo เที่ยวบิน 6E78 03.20 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติ เมืองโกลกัลต้า เมืองหลวงของรัฐเบงกอลตะวันตก(เวลาที่อินเดียช้ากว่าบ้านเรา ประมาณ 1.30 ชั่วโมง) นำท่าน รับประทานอาหารเช้า(1)set box แล้วเดินทางสู่ อาคารภายในประเทศเพื่อเช็คอินเตรียมบินสู่เมืองบักโดกรา 10.45 น. โดยสายการบิน INDIGO เที่ยวบิน 6E797 เหินฟ้าสู่ บักโดกร้า 11.50 น. ถึงสนามบิน เมืองบักโดรกรา หลังรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว รับประทานอาหารกลางวัน(2)
 
บ่าย บ่าย นำท่านขึ้นรถ innova (คันละ 4-5 ท่าน) เดินทางสู่ ดาร์จิลิ่ง (เวลาในการเดินทาง 3.30 ชม.) ซึ่งเมืองนี้สูงเหนือระดับน้ำทะเล 2,134 ม. ตัวเมืองหันหน้าเข้าหาเทือกเขาหิมาลัย ประชากรของดาร์จีลิ่งมีทั้งชาวเนปาล เลปชา ทิเบตและภูเตีย ที่นี่อังกฤษเข้ามาพัฒนาให้เป็นเมืองพักตากอากาศบนภูเขาได้อย่างสวยงามเป็น เมืองราชินีแห่งภูเขา หรือ เมืองพักตากอากาศบนภูเขา มีชื่อเสียงอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของชาที่มีกลิ่นหอมละมุ่น เลิศรส ซึ่งตลอดเส้นทางท่านจะได้เห็นไร่ชาที่เขียวชอุ่มอย่างสวยงาม…ดาร์จีลิ่ง ราชินีแห่งขุนเขาไร่ชาดาร์จีลิงนั้นเป็นไร่ชาที่ขึ้นชื่อลือชามากที่สุดในโลกที่บรรดาคอชาทั้งหลายที่ไปเที่ยวอินเดียต่างใฝ่ฝันต้องไปให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิต นำท่านเดินช้อปปิ้ง ตลาดพื้นเมืองย่าน ชอร์รัสต้า แหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียง จำหน่ายสินค้าพื้นเมือง อาทิ ชาดาร์จีลิ่ง ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ(3) ณ โรงแรม เข้าสู่ที่พัก R J Resort หรือเทียบเท่า
 
วันที่สาม ไทเกอร์ฮิลล์-วัดธิเบตกุม-บาตาเซีย-ไร่ชา-สวนสัตว์-กังต๊อก
 
เช้า เช้ามืด ขึ้นไปชมวิวของเทือกเขาหิมาลัยที่ “ไทเกอร์ฮิล” ถ้าอากาศดีจะเห็นยอดเขาคันเชงจุงก้า สูงอันดับ 3 ของโลก เดินทางลงมาจากยอดเขา ระหว่างทางแวะชมวัดทิเบตกูม กอมปา “GHOOM GOMPA” เป็นวัดโบราณแต่ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมใหม่ เพื่อบอกว่า “เมืองนี้เป็นศูนย์รวมของความแตกต่างทางความเชื่อหลากหลาย ทั้งพุทธ อิสลาม ฮินดู แม้กระทั่งคริสต์ก็ตาม” ที่แห่งนี้จึงดูกลมกลืนงดงามและทรงเสน่ห์อย่างมิอาจลืมเลือน นำท่านชม บาตาเซีย ( Batasia Loop) ชมอนุสรณ์สถานทหารสร้างเพื่อเป็นเกียรติแก่เหล่าทหารกล้ากุรข่า สร้างเมื่อปี 1994 ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาสามารถมองวิวได้ 360 องศา ด้านหน้าคือเทือกเขาหิมาลัย ด้านหลังคือเมืองดาร์จิลิ่ง แล้วยังเป็นที่ชมรถไฟToy Train เป็นรถไฟที่วิ่งบนภูเขาสูงจากระดับน้ำทะเล 4,000 ฟุต ได้ด้วย 07.00 น. รับประทานอาหารเช้า(4) ณ โรงแรม 08.00 น. ชม ไร่ชา-โรงงานผลิตชา HAPPY VALLEY ชมขั้นตอนการผลิตชาที่มีชื่อเสียงของเมืองดาร์จีลิ่ง ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อครั้งอังกฤษเข้ามาปกครองอินเดีย ชมสถานบันสอนการปีนเขา เมืองดาร์จีลิ่ง พิพิธภัณฑ์ปีนเขาหิมาลัย (Himalayan Mountaineering Institute)สถาบันนักปีนเขาเทือกเขาหิมาลัยนี้ ก่อตั้งโดย ท่านเซอร์เอ็ดมันด์ ฮิลลารี (Sir.Edmund Hillary) จากนิวซีแลนด์ และเทนซิงก์ นอร์เกย์(Tenzing Norgay) ชาวซาปาจากดาร์จีลิ่ง ได้ปีนขึ้นไปถึงยอดเอเวอร์เรสต์ได้สำเร็จ หลังจากพิชิตเอเวอร์เรสต์ได้สำเร็จเพียงปีเดียว เทนซิงก์ก็ได้กลับมาก่อตั้งสถาบันนักปีนเทือกเขาหิมาลัย ตั้งแต่ ปีค.ศ. 1954 เพื่อฝึกฝนชาวอินเดียผู้จะเป็นคนนำทางการปีนเขา ซึ่งในปัจจุบันคือพิพิธภัณฑ์ของการปีนเขา (Mountaineering Museum) อันมีแบบจำลองเทือกเขาหิมาลัย ประวัติการปีนเขา รูปภาพและประวัติของผู้พิชิตยอดเขาต่างๆ โมเดลของยอดเขาสูงในแต่ละทวีป อุปกรณ์ปีนเขาตั้งแต่ยุคแรกๆ รวมถึงการตั้งแคมป์บนที่สูง (Altitude Camp) ตัวอย่างพรรณไม้และพันธุ์สัตว์ของเทือกเขาหิมาลัย ชม สวนสัตว์ปมาจาร์ นัยดรู “ PADMAJA NAIDU HIMALAYA ZOOLOGICAL PARK” ที่นี่ท่านจะได้ชมสัตว์ที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่สูงอาทิ ยัค หมีดำหิมาลัย หมีแพนด้าแดง เสือไซบีเรีย และอื่นๆ อีกมากมาย... 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน(5) ณ ภัตตาคาร
 
บ่าย บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองกังต็อก “GANGTOK” (ประมาณ 3 ชม.) ซึ่งเป็นเมืองหลวงประจำแคว้นสิกขิม ความหมายว่า เนินสูงหรือยอดเขาสูง ซึ่งสูงเหนือระดับน้ำทะเล 1,780 เมตร เป็นชุมชนโบราณที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของอาณาจักรเมืองกังต็อก จนกระทั่งเดินทางถึงเมืองกักต๊อก เมืองหลวงของสิกขิม ตั้งอยู่ด้านล่างของเทือกเขาหิมาลัย เป็นเมืองในหุบเขาที่สวยงามแห่งหนึ่ง มีความหมายว่าเนินเขาสูงเหนือระดับน้ำทะเล 1,780 เมตร เป็นชุมชนโบราณที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของอาณาจักร ท่านช้อปปิ้งย่านตลาด เอ็ม จี มาร์จ ซึ่งตลอดแนวสองข้างทาง เรียงรายไปด้วยร้านขายของมากมาย (เปิดบริการ 10.00 น.-21.00 น. ทุกวัน ยกเว้นวันอังคาร) 19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ(6) ณ โรงแรม เข้าสู่ที่พัก Alpine Hill Hotel หรือเทียบเท่า
 
วันที่สี่ กังต๊อก-คเนศต๊อก-หนุมานต๊อก-ทะเลสาบฉางโก-วัดลิงค์ดัม
 
เช้า เช้า รับประทานอาหารเช้า(7) ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก 07.00 น. นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบฌางโก (ประมาณ 2 ชม.) ระหว่างทางแวะชมวิวความงดงามของเทือกเขา ชมวิว คเณศต็อก ซึ่งเป็นวัดสำคัญของศาสนาฮินดู ประดิษฐานพระพิคเณศเทพเจ้าแห่งการขจัดอุปสรรคและเป็นเทพแห่งงานศิลปะทุกแขนง จากนั้นชมวิวที่ หนุมานต็อก เป็นวัดทางศาสนาฮินดูอีกเช่นกัน ซึ่งเป็นเทพแห่งเจ้าแห่งชัยชนะ ทหารเอกของพระรามในวรรณกรรมชิ้นเอกของโลกคือเรื่องรามเกียรต์ ชาวสิกขิมทุกคนจะมาขอพรทุกวันสำคัญที่วัดทั้งสองแห่งนี้เป็นประจำ จากนั้น นำท่านเดินทางต่อสู่ ทะเลสาบฌางโก “TSOMGO LAKE” (ระยะทาง 34 กม.) ทะเลสาบฌางโก สูงประมาณ 3,774 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล มีรูปทรงสัณฐานเป็นวงรีลึกประมาณ 15 เมตร เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำลุงเฌ่ชูไหลไปบรรจบกับแม่น้ำรังโปและถือกันว่าเป็นแหล่งต้นน้ำธรรมชาติที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแห่งหนึ่ง ในสมัยอดีตพระลามะหลวงจะทำนายดวงชะตาเมืองจากการเพ่งกสิณ ณ ทะเลสาบแห่งนี้ สนุกสนานกับกิจกรรม ขี่จามรี สัตว์ภูเขาที่ได้รับการแต่งตัวด้วยสีสันสดใส พักผ่อน ถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก จนถึงเวลานัดหมาย 12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน(8) ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
 
บ่าย 14.00 น. เดินทางกลับสู่ เมืองกังต็อก (ประมาณ 2 ชม.) เมืองกังต็อก (Gangtok) เมืองหลวงแห่งรัฐสิกขิม กังต็อกถือกำเนิดเกิดขึ้นราว ปี ค.ศ. 1716 ซึ่งขณะนั้นเป็นเพียงหมู่บ้านเล็กๆ เท่านั้น จนกระทั่งได้มีการสร้างวัดเอนเซย์ (Enchey Monastery) ขึ้นมาในปี ค.ศ. 1840 กังต็อกจึงกลายเป็นศูนย์กลางของการแสวงบุญไปโดยปริยาย ต่อมาในปี ค.ศ. 1894 ธูทอบ นัมเกล (Thutob Namgyall) กษัตริย์ผู้ปกครองสิกขิมซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษอีกที ได้ย้ายเมืองหลวงจากเมืองทุมลอง (Tumlong) มาอยู่ที่เมืองกังต็อก (Gangtok) แทน นับแต่นั้นมา กังต็อกซึ่งมีบทบาทมากในฐานะเมืองหลวงแห่งสิกขิม (แม้ว่าภายหลังสิกขิมจะกลายเป็นรัฐที่ 22 ภายใต้การปกครองของอินเดีย กังต็อกก็ยังเป็นเมืองหลวงเช่นเดิม)กังต็อกประกอบด้วยชาวเนปาล ภูฏาน และชาวอินเดียเป็นส่วนใหญ่ แวะชม วัดลิงค์ดัม เป็นวัดในพุทธศาสนาแบบธิเบต สาขา ฆาร์มา การ์ยุ หนึ่งใน 4 สาขา ศาสนาพูทธแบบธิเบต อยู่ห่างจากตัวเมืองกังต๊อกใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงเป็นวัดที่อยู่ท่ามกลางขุนเขา ป่าไม้ อันเงียบสงบ และเป็นตัวอย่างวัดที่มีศิลปะและสถาปัตยกรรมความงดงามแบบธิเบต และเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนานิกายฆาร์มา การ์ยุ ภายใต้การดูแลของ เซอร์มัง ฆาร์วัง รินโปเช่ปัจจุบันมีพระลามะมาศึกษาและอยู่ที่นี่กว่า 300 รูป ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ(9) ณ โรงแรม เข้าสู่ที่พัก Alpine Hill Hotel หรือเทียบเท่า ***หมายเหตุ ให้ทุกท่านจัดกระเป๋าใบเล็กสำหรับค้างที่หมู่บ้านลาชุง1คืน ซึ่งเป็นสถานที่มีอุณหภูมิหนาวสุดของรายการ อย่าลืมจัดเสื้อผ้าที่ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย กระเป๋าใบใหญ่เราจะฝากไว้ที่โรงแรมในเมืองกังต๊อก
 
วันที่ห้า กังต๊อก-ตาชิวิวพอยท์-สถูปโดร์-กระบี่ลงศก-หมู่บ้านลาชุง
 
เช้า เช้า รับประทานอาหารเช้า(10) ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก หลังอาหารนำท่านชมวิวความงดงามของ ยอดเขาคันชังจุงก้า ที่ จุดชมวิวตาชิ วิวพอยท์ กลางเมืองกังต็อก ซึ่งท่านจะสามารถมองเห็นความสลับซับซ้อนของเทือกเขาหิมาลัย จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ หมู่บ้านลาชุง ( ใช้เวลาประมาณ 6 ชั่วโมง )เมืองที่มีธรรมชาติสวยงามตัวเมืองโอบล้อมด้วยอ้อมกอดของเทือกเขาหิมาลัย สัมผัสวิถีชีวิตพื้นเมืองของชาวลาเชนปา ระหว่างทางแวะชม กระบี่ลงศก สถานที่แห่งนี้เป็นที่ สาบานของหัวหน้าเผ่าเลปชาและหัวหน้าเผ่าคัมปา ทั้งสองเป็นพี่น้องร่วมสาบาน จุดเริ่มต้นแห่งการก่อตั้งสร้างอาณาจักรสิกขิม นำท่านชม สถูปโดดูร์ (Do-Drul Chorten) สร้างเมื่อ พ.ศ. 2488 ถือว่าเป็นสุดยอดสถูปแห่งความศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งในอาณาจักรสิกขิม สร้างโดยพระมหาเถระตรุลศรี รินโปเช ประธานสงฆ์แห่งนิกายน์ญิงมาในพระพุทธศาสนามหายานในธิเบต ซึ่งเป็นอาจารย์ใหญ่ของโรงเรียน Nyingma เป็นโรงเรียนที่เก่าแก่ที่สุดใน 4 โรงเรียนของพุทธศาสนาในทิเบต บริเวณรอบสถูปประกอบด้วย 108 วงล้อภาวนาที่พุทธศาสนิกาชนใช้หมุนไปพร้อมกับการสวดมนต์ โอม มณี ปัท เม ฮุม ซึ่งหมายถึงอัญมณีในดอกบัว องค์พระสถูปโดดูร์ สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ถึงชัยชนะของความดีที่มีต่อความชั่วร้ายทั้งปวง ถือเป็นพระสถูปเจดีย์ที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของสิกขิม โดยด้านในบริเวณพระสถูปจะมีสิ่งสำคัญที่เกี่ยวข้องกับศาสนาอยู่หลายอย่าง เช่น พระโพธิสัตว์ที่ทำด้วยเงิน หนังสือศักดิ์สิทธิ์ บทสวดมนต์ ภาพวาดทางศาสนา ภาพวาดทังก้า และเอกสารต้นฉบับลายมือสมัยโบราณที่เป็นภาษาสันสกฤต ทิเบต จีน และเลปซา (ประกอบไปด้วย Prajna Paramita และ Astasahastra ที่เขียนลงในต้นฉบับที่เป็นทองคำ ส่วน Saratama Prajnaparamita เป็นต้นฉบับที่เขียนลงไปในปาลม เมื่อศตวรรษที่ 11 โดย Ratnakara Shanti และ Prajana Paramita Sutra ที่เป็นต้นฉบับลายมือของจีนในศตวรรษที่ 12 ซึ่งนำมาจากเกาหลีใต้) จากนั้น นำท่านออกเดินทางสู่ หมู่บ้านลาชุง หมู่บ้านที่อยู่ทางสิกขิมเหนือ ท่านจะได้สัมผัสกับภูมิทัศน์และบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติหมู่บ้านนี้โอบล้อมด้วยเทือกเขาหิมาลัย และวิวทิวทัศน์อันสวยงามตลอดเส้นทาง 12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน(11) ณ ภัตตาคารพื้นเมือง หมู่บ้านนาม็อก (ระหว่างทาง)
 
บ่าย 13.30 น. นำท่านเดินทางต่อ ในระหว่างทาง ผ่านจุดชมวิว กระบี่ ลงศก “KABI –LUNGSTOK”, และแวะชมน้ำตกนากา, หุบเขาแม่น้ำลาชุง ชู, น้ำตกทวิน, น้ำตกบิม นาลา ท่านจะได้เห็นและสัมผัสกับน้ำตกที่สวยงามและแปลกตา บางช่วงปรากฏสายน้ำทิ้งตัวพุ่งดิ่งผ่านผาสูงลิบลิ่ว ชม วัดโพดอง “PHODANG MONASTERY” ที่สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1740 เป็นพระอารามของพระธิเบต ที่ได้รับการบูรณะให้งดงามมาโดยตลอด (จุดหมายไม่ใช่ปลายทางแต่ในระหว่างทางเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุด) 18.30 น. ถึง หมู่บ้านลาชุง หมู่บ้านที่โอบล้อมด้วยเทือกเขาหิมาลัย นำท่านชมวิวทิวทัศน์กับบรรยากาศสุดโรแมนติกและยอดเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะตลอดปี จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก 19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ(12) ณ โรงแรม ที่พัก Himalayan Recidency Lachung หรือเทียบเท่า
 
วันที่หก หมู่บ้านลาชุง-Zero point-ยุมถัง-บ่อน้ำร้อน-กังต๊อก
 
เช้า เช้า รับประทานอาหารเช้า(13) ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก นำท่านเดินทางสู่ Zero Point ใช้เวลาในการเดินทางจากลาชุงไปประมาณ 2 ชม. ตลอดสองข้างทางจะผ่านหุขเขา ลำธาร เส้นทางขึ้นเขาที่ถนนเป็นหินมีหิมะปกคลุมจนกระทั่งเดินทางมาถึง zero point จุดชมวิวของยอดเขาคังเซนจุงก้า มีพรหมแดนติดกับประเทศจีน บริเวณนี้จะเต็มไปด้วยหิมะและการ์เซียที่ให้ท่านได้สัมผัสความงาม (การขึ้น Zero point ขึ้นอยู่กับ อากาศและถนน หากมีหิมะตกจัดหรือทางสไลด์ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เดินทาง โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ) จนได้เวลานำท่านเดินทางสู่ หุบเขายุมถัง สวิตเซอร์แลนด์แห่งตะวันออก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) ตั้งอยู่บนระดับความสูง 3,659 เมตร เป็นหุบเขาที่มีธรรมชาติงดงามที่สุดในสิกขิม ระหว่างการเดินทางผ่านความงดงามของธรรมชาติที่ได้สรรสร้างท้องฟ้าสีน้ำเงินโอบล้อมหุบเขาที่เต็มไปด้วยหิมะ เดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคมเป็นช่วงแห่งความหนาวเย็น มีหิมะขาวโพลนปกคลุมยอดเขาอย่างสวยงาม ระหว่างทางแวะบ่อน้ำร้อน และสวนดอกกุหลาบพันปี ให้ท่านได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน(14) ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก
 
บ่าย บ่าย นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองกังต็อก (ใช้เดินทางประมาณ 6 ชม.) เมืองกังต็อก (Gangtok) ภาษาภูเทีย กัง คือ ที่ราบ และ ต็อก คือ เนินเขา รวมกันเป็น ที่ราบที่อยู่บนเนินเขา กังต็อกนั้นเป็นเมืองหลวงของสิกขิมอยู่ด้านล่างเทือกเขาหิมาลัย เมื่อก่อนเป็นเมืองเล็กๆ แต่พอมีการสร้างวัดเอนเซย์ (Enchey Monastery) ในปี ค.ศ. 1840 ทำให้กังต็อกกลายเป็นศูนย์กลางของนักแสวงบุญ และเป็นที่พักระหว่างทางทิเบตกับอินเดีย จนถึง ศตวรรษที่ 19 ในปี 1894 ธูทอบ นัมเกล (Thutob Namgyal) กษัตริย์ผู้ปกครองสิกขิมอยู่ภายใต้การปครองของอังกฤษอีกทีได้ย้ายเมืองหลวงจากเมืองทุมลอง (Tumlong) มาเมืองกังต็อก (Gangtok) จากนั้นกังต็อกจึงเป็นเมืองหลวงของสิกขิม ภายหลังสิกขิมจะกลายเป็นรัฐหนึ่งของอินเดียก็ตาม ระหว่างเส้นทางนำท่านชม น้ำตกนากา หุบเขาแม่น้ำลาซุงชู และน้ำตกทวิน น้ำตกบิมนาลา ชมแสงอาทิตย์ที่ทอแสงผ่านสายหมอกที่พาดพันขุนเขาสูง เปลี่ยนเป็นลำแสง พราวพรรณ ตกลงต้องหุบเขาและ แม่น้ำทิสต้า “TESTA” ที่อยู่เบื้องล่าง อิสระชมทิวทัศน์ระหว่างสองข้างทางที่สวยงามตลอดเส้นทาง อิ่มเอมกับการเก็บภาพแห่งความประทับใจ 19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ(15) ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก เข้าสู่ที่พัก Alpine Hill Hotel หรือเทียบเท่า
 
วันที่เจ็ด กังต๊อก-บักโดกรา-โกลกัลต้า
 
เช้า เช้า รับประทานอาหารเช้า(16) ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก แล้วเดินทางทางสู่ สนามบินบักโดกร้า (ใช้เวลาในการเดินทาง 4-5 ชม.) 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน(17) ณ ภัตตาคาร
 
บ่าย บ่าย เดินทางถึง สนามบินบักโดกร้า นำท่านเช็คอินและตรวจสัมภาระ 16.35 น. ออกเดินทางสู่ โกลกัลตา โดยสายการบิน Indigo เที่ยวบิน 6E534 17.45 น. เดินทางถึง โกลกัลตา นำท่านเช็คอินเพื่อเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภุมิ ค่ำ รับประทานอาหารค่ำอิสระ 20.50 น. เดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน Indigo เที่ยวบิน 6E77
 
วันที่แปด โกลกัลต้า-สนามบินสุวรรณภูมิ
 
เช้า 01.05 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
 
บ่าย -
 โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้

โปรแแกรมทัวร์แนะนำ
สิกขิม ดาร์จิลิ่ง กังต๊อก   แคชเมียร์ ทัชมาฮาล คาจูราโฮ ลัคเนา