ทัวร์ในประเทศ
 
 
 
 
 

เมืองแห่งมรดกโลกอันคงคุณค่าและความงดงาม
 
สิกขิม ดาร์จิลิ่ง กังต๊อก
 
 นมัสเต...เนปาล อ้อมกอดหิมาลัย
 
โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด
 
 EXPLORING TAIWAN
 
เยือนเมืองหลวงพระบาง
 

ข่าวสาร กิจกรรม

Ferris wheel ชิงช้าสวรรค์เครื่องแรกของโลกFerris wheel ชิงช้าสวรรค์เครื่องแรกของโลก
นี่คือ Ferris wheel ชิงช้าสวรรค์เครื่องแรกของโลก! ที่สร้างโดย จอร์จ เฟอร์ริส (George Washington Gale Ferris, Jr.) ซึ่ง Ferris wheel ชิงช้าสวรรค์เครื่องแรกของโลกนี้ ถูกสร้างขึ้นในงาน World’s Columbian Exposition ในเมืองชิคาโก รัฐอิลลินอยส์เพื่อทำให้เป็นจุดสนใจจากผู้คน มันมีความสูงถึง 80.4 เมตร โดยสามารถจุคนได้ถึง 2,160 คน และเจ้านี้ถือเป็นต้นแบบของชิงช้าสวรรค์ขนาดใหญ่ที่มีอยู่ทั่วโลกอีกด้วย!
อ่านเพิ่มเติม
Desert Lagoons ทะเลสาบเขียวมรกต กลางทะเลทรายขาว ในบราซิล!Desert Lagoons ทะเลสาบเขียวมรกต กลางทะเลทรายขาว ในบราซิล!
Desert Lagoons ทะเลสาบเขียวมรกต ตั้งอยู่ท่ามกลางทะเลทรายขาว ในอุทยานแห่งชาติแลงคอยส์ มารานฮานส์ (Lencois Maranhenses National Park) รัฐมารันเยา (Maranhao) ฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศบราซิล
อ่านเพิ่มเติม
Morgan’s Inspiration Island สวนน้ำสำหรับคนพิการแห่งแรกของโลก!Morgan’s Inspiration Island สวนน้ำสำหรับคนพิการแห่งแรกของโลก!
เมื่อฤดูร้อนมาถึง สวนน้ำที่ต่างๆ จะเต็มไปด้วยผู้ใหญ่และเด็กๆ ที่มาเล่นน้ำคลายร้อนกันอย่างสนุกสนาน แต่ที่ “Morgan’s Inspiration Island” นั่นไม่ใช่! เพราะที่สวนน้ำแห่งนี้มีไว้สำหรับผู้พิการ เป็นสวนน้ำแห่งใหม่ ที่เดียว และที่แรกของโลก! เราได้เห็นถึงความสุขและความสนุกสนานของพวกเขา เห็นแล้วก็อดยิ้มไม่ได้เลย
อ่านเพิ่มเติม

รายละเอียดทัวร์
รหัสโปรแกรม : LAO03
จำนวนวัน : 3 วัน
โปรแกรม : เยือนเมืองหลวงพระบาง
โหลดโปรแกรมทัวร์

จองทัวร์นี้
เยือนเมืองหลวงพระบาง เมืองแห่งมรดกโลกอันคงคุณค่าและความงดงาม ชื่นชม วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิต อันเรียบง่ายของชาวล้านช้าง พร้อมเที่ยวชมเมืองหลวง นครหลวงเวียงจัน เมืองหลวงของ สปป.ลาว โดยสายการบินลาวแอร์ไลน์ พัก 3 ดาว พร้อมชุดข้าวเหนียวตักบาตรเช้า
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
01ก.พ.62 03ก.พ.62 13,388 13,388 13,388 1,500
02ก.พ.62 04ก.พ.62 13,388 13,388 13,388 1,500
08ก.พ.62 10มี.ค.62 13,388 13,388 13,388 1,500
09ก.พ.62 11ก.พ.62 13,388 13,388 13,388 1,500
15ก.พ.62 17ก.พ.62 13,388 13,388 13,388 1,500
16ก.พ.62 18ก.พ.62 13,388 13,388 13,388 1,500
22ก.พ.62 24ก.พ.62 13,388 13,388 13,388 1,500
23ก.พ.62 25ก.พ.62 13,388 13,388 13,388 1,500
01มี.ค.62 03มี.ค.62 13,388 13,388 13,388 1,500
02มี.ค.62 04มี.ค.62 13,388 13,388 13,388 1,500
08มี.ค.62 09มี.ค.62 13,388 13,388 13,388 1,500
09มี.ค.62 11มี.ค.62 13,388 13,388 13,388 1,500
22มี.ค.62 24มี.ค.62 13,388 13,388 13,388 1,500
23มี.ค.62 25มี.ค.62 13,388 13,388 13,388 1,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
รายละเอียดการเดินทาง
วันแรก กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-น้ำตกตาดกวางสี-พระธาตุพูสี-ตลาดไนท์บาร์ซา
 
เช้า 07.30 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ทางเข้าประตู 8 เคาน์เตอร์ W สายการบินลาว เจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก 10.20 น ออกเดินทางสู่ หลวงพระบาง โดยสายการบินลาว เที่ยวบินที่ QV634 12.30 น. ถึงสนามบินหลวงพระบาง อดีตราชธานีของอาณาจักรล้านช้าง เดิมชื่อ “ศรีสัตนาคนหุตมะราชธานี” เจริญรุ่งเรืองมากในสมัยพระเจ้าฟ้างุ้ม ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
 
บ่าย จากนั้น ออกเดินทางไปน้ำตกตาดกวางซีระหว่างทางผ่านหมู่บ้านชนบทชมวิถีชีวิตของชาวบ้าน ถึงน้ำตกตาดกวางซี ซึ่งเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดในเขตหลวงพระบาง ชมความงามของน้ำตก ที่ลดหลั่นเป็นชั้นๆ อย่างสวยงาม แต่ละชั้นเกิดจากการสะสมของหินปูนที่ไหลปะปนมากับน้ำ พร้อมกับชมความร่มรื่นเขียวชอุ่มรอบๆ บริเวณ แล้วเดินทางกลับหลวงพระบาง จากนั้น นำท่านไปสักการะ พระธาตุพูสีที่ตั้งอยู่บนเนินเขาสูง 150 เมตร ใจกลางเมืองหลวงพระบาง นักท่องเที่ยว ที่มาเยือนหลวงพระบาง หากไม่ได้ขึ้นไปก็เหมือนมาไม่ถึงหลวงพระบาง สองข้างทางขึ้นพระธาตุร่มรื่นและหอมอบอวลไปด้วยดงดอกจำปาลาวหลากสีสัน(ช่วง กพ.-มีค.) มองจากยอดพูสีคือภาพพานอรามาของราชธานีเก่าแก่ริมแม่น้ำโขง ล้อมรอบด้วยทิวเขาสลับซับซ้อนสมกับนามว่า บ้านผา เมืองภูอูอารยะธรรมล้านช้าง ชมพระอาทิตย์อัสดงและตัวเมืองหลวงพระบางในมุมสูง ซึ่งเบื้องล่างจะมองเห็นพิพิธภัณฑ์ โดยมีแม่น้ำโขงเป็นฉากหลัง และอีกด้านหนึ่งจะเห็นน้ำคานที่ไหลมาบรรจบกับแม่น้ำโขง เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร วุธิวง (1) จากนั้นให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดไนท์บาร์ซา(Night Market) เป็นถนนคนเดินตอนเย็นตั้งแต่เวลา 5 โมงเย็นถึงประมาณ 4 ทุ่ม ก็จะมีชาวลาวสูง ลาวเทิง ลาวม้ง ชาวบ้านผานม แม้นแต่ชาวหลวงพระบางเองก็จะนำสินค้าพื้นเมือง ไม่ว่าจะเป็นผ้าปัก ผ้าทอมือ ผ้านุ่ง ผ้าซิ่น เครื่องเงิน เครื่องไม้ สินค้ามากมายถูกวางอยู่บนถนนและริมทางเดินตั้งแต่หน้าพระราชวังจนสุดหัวถนน อิสระตามอัธยาศัย นำท่านเข้าสู่โรงแรม สายสัมพัน ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย
 
วันที่สอง ตักบาตรเช้า-ตลาดเช้า-พิพิธภัณฑ์หลวงพระบางวัดเชียงทอง-ล่องเรือน้ำโขง-บ้านช่างไห-ถ้ำติ่ง
 
เช้า 05.30 น. ตื่นเช้ากันซักหน่อยร่วม ทำบุญ-ตักบาตรข้าวเหนียว กับชาวหลวงพระบาง ทุกเช้าชาวหลวงพระบาง ทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์ที่เรียงแถวเดินมาตามถนนเป็นร้อยๆ รูป ซึ่งเป็นภาพยามเช้าที่มีชีวิตชีวาของหลวงพระบาง โดยสะท้อนถึงวิถีชีวิตของสังคมอันสงบสุขและ ความเลื่อม ใสศรัทธาที่มีต่อพุทธศาสนาที่หยั่งรากลึกลงในวัฒนธรรมของชาวล้านช้าง ( พิเศษชุดตักบาตรเช้าท่านละ 1 ชุด ) จากนั้นชม วัดแสนสุขาราม วัดแสนสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2261 ตามประวัติกล่าวว่าชื่อของวัดมาจากเงินจำนวน 100,000 กีบ ที่มีผู้บริจาคให้เป็นทุนเริ่มสร้างวัดแสนได้รับการบูรณะ 2 ครั้ง โดยช่างสกุลลาว จุดเด่นคือ พระพุทธรูปยืนองค์ใหญ่ องค์เดียวภายในแขวงหลวงพระบาง 06.30 น. เที่ยวชม ตลาดเช้า เมืองหลวงพระบางสัมผัสกับวิถีชีวิต พ่อค้า แม่ค้าชาวบ้าน ที่นำสินค้าพื้นเมือง มากมายมาวางขาย 07.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (2) จากนั้น ชมพิพิธภัณฑ์หลวงพระบางอดีตเป็นพระราชวังหลวงซึ่งเป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตลาว สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1904(พ.ศ.2447) โดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศสเป็นผู้ออกแบบ เมื่อปี ค.ศ.1975 (พ.ศ.2519) มีหอที่ประดิษฐานพระบาง พระพุทธรูปปางห้ามสมุทร สูง 1.14 เมตร หนัก 54 กิโลกรัม กล่าวกันว่า ทำด้วยทองคำ 90 เปอร์เซ็นต์เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบางและของชาวลาว ซึ่งเป็นที่มาของชื่อเมืองหลวงพระบาง เดิมเมืองนี้ชื่อเมืองขวา แล้วเปลี่ยนมาเป็น เชียงดง เชียงทอง ตามลำดับ จากนั้น ชมวัดเชียงทองซึ่งเป็นวัดหลวงคู่เมืองหลวงพระบาง โดยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชได้โปรดให้สร้างขึ้น และได้รับการอุปถัมภ์จากเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ และเจ้าชีวิตศรีสว่างวงศ์วัฒนามากเป็นพิเศษ บริเวณที่ตั้งของวัดอยู่ตอนหัวโค้งของแผ่นดินที่แม่น้ำคานมาบรรจบกันกับแม่น้ำโขง เป็นศูนย์ศิลปกรรมล้านช้าง ความงามของวัดอยู่ที่ความสงบ สง่า สะอาด มีการวางผังออกแบบ และบำรุงรักษาอย่างดีเยี่ยม ชมสิมหรือโบสถ์ ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของศิลปะสกุลช่างล้านช้าง 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (3)
 
บ่าย เดินทางสู่ท่าเรือลงเรือ ล่องแม่น้ำโขงสู่บ้านช่างไห่และถ้ำติ่ง ชมวิวทิวทัศน์และวิถีชีวิตสองฝั่งแม่น้ำโขง ล่องเรือถึง บ้านช่างไห สัมผัสวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำโขง มีอาชีพในการหมักสาโทและต้มเหล้าโรง และยังเป็นแหล่งรวมสินค้าพื้นเมืองจำพวกผ้าทอลวดลายสวยงามมากมายวางจำหน่าย แล้วล่องเรือต่อสู่ ติ่งซึ่งเป็นถ้ำอยู่บนหน้าผาริมแม่น้ำโขง เดิมเคยมีพระพุทธรูปทอง เงินนาก ปัจจุบันเหลือพระพุทธรูปไม้จำนวนนับพันองค์ จากนั้น ล่องเรือกลับสู่ตัวเมืองหลวงพระบาง ให้ได้ได้สนุกกับการร้องเพลงคาราโอเกะบนเรือ เย็น รับประทานอาหารเย็น พิเศษล่องเรือแม่น้ำโขง พร้อมร้องเพลงคาราโอเกะ (4) เดินทางถึงท่าเรือ นำท่านเข้าสู่โรงแรม สายสัมพัน ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย
 
วันที่สาม หลวงพระบาง-วัดวิชุนราช-พระธาตุหมากโม-เวียงจัน-ประตูชัย-พระธาตุหลวง-กรุงเทพฯ
 
เช้า 07:00น. บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 5 ) 08:00น. นำท่านชมวัดวิชุนราชสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าวิชุนราช ในปี พ.ศ.2046 สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระบาง ซึ่งอาราธนามาจากเมืองเวียงคำ มีเจดีย์ปทุมหรือพระธาตุดอกบัวใหญ่ วัดนี้มีพระธาตุเจดีย์องค์ใหญ่รูปทรงคล้ายแตงโมผ่าครึ่ง ทำให้ชาวลาวเรียกกันว่าพระธาตุหมากโมเป็นทรงโอคว่ำ ยอดพระธาตุลักษณะคล้ายรัศมีแบบเปลวไฟของพระพุทธรูปแบบลังกาหรือสุโขทัย เจดีย์นี้อาจดูทรุดโทรมมากแม้จะมีการปฏิสังขรณ์มา 2 ครั้งแล้วในปี พ.ศ.2402 ในสมัยพระเจ้าสักกรินทร์(คำสุก) ซึ่งเป็นพระราชบิดาของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ได้โปรดให้มีการบูรณะใหม่และได้มีการบูรณะครั้งใหญ่ในปี พ.ศ.2457 ในรัชสมัยของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ได้ค้นพบโบราณวัตถุมีค่ามากมาย เช่น เจดีย์ทองคำ พระพุทธรูปหล่อสำริด พระพุทธรูปทองคำ ปัจจุบันนำไปเก็บไว้ในหอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง จากนั้น. ช้อปปิ้งสินค้าผ้าพื้นเมืองที่บ้านผานม หมู่บ้านทอผ้าด้วยมือของชาวไทลื้อที่อพยพมาจากสิบสองปันนา ที่มีฝีมือ ในการทอผ้าสวยงาม 11.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ. ผลาไช(6)
 
บ่าย จากนั้น ออกเดินทางสู่สนามบินหลวงพระบาง 13.05 น. เดินทางสู่นครหลวงเวียงจันทน์ โดยสายการบินลาว เที่ยวบินที่ QV 102 13.50 น. ถึงสนามบินวัดไต นครหลวงเวียงจัน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านชม อนุสาวรีย์ประตูชัย สัญลักษณ์อันโดดเด่นของชาวนครเวียงจันทน์ หลังจากนั้นไหว้องค์พระธาตุหลวง พระธาตุที่งดงามที่สุดในโลก ได้เวลาสมควรเดินทางสู่สนามบินวัดไต 16.00 น. นำคณะสู่ สนามบินวัดไต นครหลวงเวียงจันทร์ เพื่อเดินทางกลับโดยสายการบินลาว แอร์ไลน์ LaoAirlines 18.35 น. เดินทางสู่กรุงเทพ เที่ยวบินที่ Lao Airlines QV445 19.35 น. เดินทางถึงสนามบิน สุวรรณภูมิด้วยความประทับใจ
 โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้

โปรแแกรมทัวร์แนะนำ
เมืองแห่งมรดกโลกอันคงคุณค่าและความงดงาม  เยือนเมืองหลวงพระบาง  หลวงพระบาง...Fin