ทัวร์ในประเทศ
 
 
 
 
 

ฮานอย ซาปา
 
TAIWAN THREE FEVER 5D4N
 
ปากเซ ปากซอง จำปาสัก สีทันดร
 
EASY HOCHIMINH 4D3N
 
 สบายดี...หลวงพระบาง
 
  TAIWAN SUPERSTAR
 

ข่าวสาร กิจกรรม

Ferris wheel ชิงช้าสวรรค์เครื่องแรกของโลกFerris wheel ชิงช้าสวรรค์เครื่องแรกของโลก
นี่คือ Ferris wheel ชิงช้าสวรรค์เครื่องแรกของโลก! ที่สร้างโดย จอร์จ เฟอร์ริส (George Washington Gale Ferris, Jr.) ซึ่ง Ferris wheel ชิงช้าสวรรค์เครื่องแรกของโลกนี้ ถูกสร้างขึ้นในงาน World’s Columbian Exposition ในเมืองชิคาโก รัฐอิลลินอยส์เพื่อทำให้เป็นจุดสนใจจากผู้คน มันมีความสูงถึง 80.4 เมตร โดยสามารถจุคนได้ถึง 2,160 คน และเจ้านี้ถือเป็นต้นแบบของชิงช้าสวรรค์ขนาดใหญ่ที่มีอยู่ทั่วโลกอีกด้วย!
อ่านเพิ่มเติม
Desert Lagoons ทะเลสาบเขียวมรกต กลางทะเลทรายขาว ในบราซิล!Desert Lagoons ทะเลสาบเขียวมรกต กลางทะเลทรายขาว ในบราซิล!
Desert Lagoons ทะเลสาบเขียวมรกต ตั้งอยู่ท่ามกลางทะเลทรายขาว ในอุทยานแห่งชาติแลงคอยส์ มารานฮานส์ (Lencois Maranhenses National Park) รัฐมารันเยา (Maranhao) ฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศบราซิล
อ่านเพิ่มเติม
Morgan’s Inspiration Island สวนน้ำสำหรับคนพิการแห่งแรกของโลก!Morgan’s Inspiration Island สวนน้ำสำหรับคนพิการแห่งแรกของโลก!
เมื่อฤดูร้อนมาถึง สวนน้ำที่ต่างๆ จะเต็มไปด้วยผู้ใหญ่และเด็กๆ ที่มาเล่นน้ำคลายร้อนกันอย่างสนุกสนาน แต่ที่ “Morgan’s Inspiration Island” นั่นไม่ใช่! เพราะที่สวนน้ำแห่งนี้มีไว้สำหรับผู้พิการ เป็นสวนน้ำแห่งใหม่ ที่เดียว และที่แรกของโลก! เราได้เห็นถึงความสุขและความสนุกสนานของพวกเขา เห็นแล้วก็อดยิ้มไม่ได้เลย
อ่านเพิ่มเติม

รายละเอียดทัวร์
รหัสโปรแกรม : AEC04
จำนวนวัน : 3 วัน
โปรแกรม :  สบายดี...หลวงพระบาง
โหลดโปรแกรมทัวร์

จองทัวร์นี้
สบายดี...หลวงพระบาง
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
25พ.ค.61 27พ.ค.61 9,999 9,999 9,999 2,500
01มิ.ย.61 03มิ.ย.61 9,999 9,999 9,999 2,500
08มิ.ย.61 10มิ.ย.61 9,999 9,999 9,999 2,500
15มิ.ย.61 17มิ.ย.61 9,999 9,999 9,999 2,500
22มิ.ย.61 24มิ.ย.61 9,999 9,999 9,999 2,500
29มิ.ย.61 01ก.ค.61 9,999 9,999 9,999 2,500
06ก.ค.61 08ก.ค.61 9,999 9,999 9,999 2,500
13ก.ค.61 15ก.ค.61 9,999 9,999 9,999 2,500
20ก.ค.61 22ก.ค.61 9,999 9,999 9,999 2,500
28ก.ค.61 30ก.ค.61 12,999 12,999 12,999 2,500
03ส.ค.61 05ส.ค.61 9,999 9,999 9,999 2,500
10ส.ค.61 12ส.ค.61 10,999 10,999 10,999 2,500
17ส.ค.61 19ส.ค.61 9,999 9,999 9,999 2,500
24ส.ค.61 26ส.ค.61 9,999 9,999 9,999 2,500
31ส.ค.61 02ก.ย.61 9,999 9,999 9,999 2,500
07ก.ย.61 09ก.ย.61 9,999 9,999 9,999 2,500
14ก.ย.61 16ก.ย.61 9,999 9,999 9,999 2,500
21ก.ย.61 23ก.ย.61 9,999 9,999 9,999 2,500
28ก.ย.61 30ก.ย.61 9,999 9,999 9,999 2,500
05ต.ค.61 07ต.ค.61 9,999 9,999 9,999 2,500
12ต.ค.61 14ต.ค.61 9,999 9,999 9,999 2,500
19ต.ค.61 21ต.ค.61 10,999 10,999 10,999 2,500
22ต.ค.61 24ต.ค.61 11,999 11,999 11,999 2,500
26ต.ค.61 28ต.ค.61 10,999 10,999 10,999 2,500
02พ.ย.61 04พ.ย.61 10,999 10,999 10,999 2,500
09พ.ย.61 11พ.ย.61 10,999 10,999 10,999 2,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
รายละเอียดการเดินทาง
วันแรก กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-น้ำตกตาดกวงซี-พระธาตุภูษี-ตลาดมืด
 
เช้า 8.00น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 สายการบิน Lao Airline โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยอำนวยความสะดวก 10.25น. ออกเดินทางสู่เมืองหลวงพระบาง โดยเที่ยวบินที่ QV634 พักผ่อนตามอัธยาศัยบนเครื่อง 12.05น. เดินทางถึงเมืองหลวงพระบาง นำท่านเปลี่ยนภาหนะโดยรถตู้ปรับอากาศ D4D บ่าย รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
 
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ น้ำตกตาดกวงซี เป็นน้ำตกหินปูน สูงราว 70 เมตรมีสองชั้น สภาพป่าร่มรื่น มีสะพานและเส้นทางเดินชมรอบๆน้ำตกและสามารถเลาะข้างน้ำตกไปชมน้ำตกชั้นบนสามมารถเล่นน้ำบริเวณลำธารได้ นอกจากจะชื่นชมความงามของน้ำตกแล้ว ยังหาซื้อของที่ระลึกที่ทางเข้าน้ำตก ซึ่งเป็นสินค้าพื้นเมืองที่ทำจากไม่ไผ่เป็นของใช้หลายชนิด และมีร้านอาหารตามสั่งให้บริการอยู่หลายร้าน น้ำตกกวางชีมีน้ำตลอดปี ในฤดูร้อนน้ำจะน้อย จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ พระธาตุภูษี สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอนุรุท ประมาณพุทธศักราช 2337 พระธาตุนี้ตั้งอยู่บนยอดสูงสุดของพูสีี บนความสูง 150 เมตรพระธาตุนี้มองเห็นได้แต่ไกลแทบจะทุกมุมเมืองของหลวงพระบาง ตัวพระธาตุเป็นทรงดอกบัวสี่เหลี่ยมทาสีทอง ตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมยอดประดับด้วยเศวตฉัตรทองสำริดเจ็ดชั้น สูงประมาณ 21 เมตร ช่วงที่พระธาตุนี้งดงามที่สุดคือช่วงตอนบ่ายแก่ๆแสงแดดจะกระทบองค์พระธาตุเป็นสีทองสุก รอบๆพระธาตุจะมีทางเดินให้ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองหลวงพระบาง ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือจะมองเห็นสนามบิน ส่วนด้านทิศตะวันตกจะมองเห็นแม่น้ำโขง ช่วงที่คดเคี้ยวเข้าหากันในกลีบเขาและจากยอดภูสียังมองเห็นพระราชวังเดิมที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง พระธาตุจอมษีมิได้เป็นสิ่งก่อสร้างแห่งเดียวบนยอดภูษี ยังมีสิ่งก่อสร้างทางพระพุทธศาสนาอีกหลายแห่งเช่น วัดถ้ำพูสี วัดป่าแค วัดศรีพุทธบาท วัดป่ารวก เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร จากนั้น นำท่านชอปปิ้ง ณ ตลาดมืด หรือตลาดกลางคืนถือเป็นแหล่งช็อปปิ้งแหล่งใหญ่ของนักท่องเที่ยวเนื่องจากจะมีพ่อค้าแม่ค้าชาวหลวงพระบางนำสินค้าของตนมาวางจำหน่ายอาทิเช่น เสื้อยืดสกรีนภาษาลาว, เครื่องเงิน, ผ้าทอ, ผ้าห่ม,ปลอกหมอน, โคมไฟที่ทำจากกระดาษสา ฯลฯ จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมภูศรี ระดับ 3ดาว หรือเทียบเท่า
 
วันที่สอง ตักบาตรข้าวเหนียว–ตลาดเช้า -พิพิธภัณฑ์(ราชวังเก่า)-หอพระบาง-วัดเชียงทอง-บ้านผานม วัดป่าโพนเพา- วัดวิชุนราช (พระธาตุหมากโม)
 
เช้า เช้าตรู่ นำท่านชมบรรยากาศของการ ตักบาตรข้าวเหนียว ซึ่งจามีพระสงฆ์และสามเณรจำนวน 400-500 รูปออกมารับบิณฑบาต (ไม่รวมค่าตักบาตรข้าวเหนียว ชุดละประมาณ100บาท) จากนั้น นำท่านเดินชม ตลาดเช้าหลวงพระบาง ทุกๆเช้าชาวเมืองหลวงพระบางจึงต้องออกมาจับจ่ายซื้อข้าวของจากตลาดเพื่อนำกลับไปปรุงเป็นอาหารที่บ้าน โดยเฉพาะที่ตลาดเช้าแห่งนี้ สำหรับสินค้าที่่วางขายอยู่ทั่วไปก็มีตั้งแต่ ผัก ผลไม้ อาหารปรุงสำเร็จ ขนมพื้นบ้าน ข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน เนื้อสัตว์ทั่วไป รวมถึงปลาแม่น้ำโขงและสัตว์ป่านานาชนิด ที่คนลาวนิยมนำมาปรุงอาหาร เรียกได้ว่าโดยพื้นเพแล้วตลาดเช้าหลวงพระบางแห่งนี้เป็นตลาดเพื่อคนท้องถิ่นอย่างแท้จริง ไม่ใช่ตลาดที่เปิดมาเพื่อรองรับนักทองเที่ยวโดยเฉพาะ เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ (ราชวังเก่า) ตั้งอยู่กลางเมืองหลวงพระบาง ถูกออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส ลักษณะอาคารเป็นชั้นเดี่ยวยกพื้นสูง สถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส แต่เป็นการผสมผสานระหว่างฝรั่งเศสและลาว ด้านนอกอาคารเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์และเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ประทับอยู่ที่นี่จนสิ้นพระชนม์ จากนั้นชม หอพระบาง นอกจากอาคารพระราชวังเดิมซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์หลวงพระบางแล้ว ทางด้านขวามือของประตุทางเข้ายังมี "หอพระบาง" อาคารสีทองขนาดใหญ่ ทรงสิมแบบหลวงพระบาง ตกแต่งด้วยลายดอกดวง (กระจกสี) เพื่อใช้เป็นที่ประดิษฐานหลวงพระบาง โดยทางเมืองหลวงพระบาง ได้อัญเชิญพระบางย้ายมาประดิษฐานที่หอพระบางแห่งนี้เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2556 ส่วนทางด้านซ้ายมือของประตูทางเข้าก็คือ "อนุสาวรีย์เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์" (ครองราชย์ตั้งแต่ พ.ศ. 2448-2502) โดยพระองค์ถือเป็นกษัตริย์ผู้พระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับแรก (ที่เขียนโดยคนลาว) ให้แก่ประเทศลาวในปี พ.ศ. 2490 จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ วัดเชียงทอง ซึ่งเป็นวัดที่สำคัญและมีความงดงามที่สุดแห่งนี้ จนได้รับการยกย่องจากนักโบราณคดีว่าเป็นดั่งอัญมณีแห่งสถาปัตยกรรมลาว วัดเชียงทองถูกสร้างขึ้นในรัชสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช หลังจากสร้างวัดนี้ไม่นานพระองค์ก็ทรงย้ายเมืองหลวงไปยังนครเวียงจันทน์ และวัดนี้ยังได้รับการอุปถัมภ์ดูแลจากเจ้ามหาชีวิตสว่างวงศ์และเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวัฒนา
 
เที่ยง เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร จากนั้น นำท่านสู่ บ้านผานม เป็นหมู่บ้านชาวไทลื้อที่อพยพมาจากเมืองสิบสองปันนา มีประชากรประมาณ 250 ครอบครัว ผู้หญิงชาวไทลื้อชำนาญในการทอผ้า ในอดีตบ้านผานมเป็นแหล่งทอผ้าถวายเจ้ามหาชีวิตและราชสำนักในปัจจุบันบ้านผานมได้รับการยกระดับจากทางการให้เป็น “หมูบ้านวัฒนธรรม” ผ้าทอมือจากบ้านผานมเป็นผ้าทอที่มีชื่อเสียงมาก มีการรวมกลุ่มตั้งเป็นศูนย์หัตถกรรมแสดงสินค้า มีการสาธิตการทอผ้าด้วยกี่กระตุกแบบดั้งเดิมและยังมีผ้าทอรูปแบบต่างๆ จำหน่ายให้นักท่องเที่ยว ผ้าทอบ้านผานมมีทั้งผ้าแพรเบี่ยงลวดลายแบบลื้อแท้ๆและผ้าที่ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น ผ้าปูโต๊ะ, ผ้าคลุมเตียง, ผ้ารองแก้วรองจาน ฯลฯ จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ วัดโพนเพา เป็นวัดเล็กๆ ที่สร้างขึ้นโดยพระอาจารย์สายสมุทร มีศาสนสถานส่วนใหญ่อยู่บริเวณเชิงเขา จุดเด่นที่น่าชมอยู่ที่สันติเจดีย์บนยอดเนิน สร้างขึ้นใน ปีพ.ศ. 2531 ลักษณะเป็นอาคารทรงพระธาตุ ภายนอกชั้นบนทาสีทอง ส่วนชั้นล่างเป็นโถงทรงเหลี่ยมรอบๆ พระธาตุ มีหน้าต่างแกะสลักเล่าเรื่องพุทธประวัติ ภายในแบ่งเป็น 4 ชั้น แต่ละชั้นจะประดับภาพฝาผนังเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ นรก-สวรรค์ และพุทธศาสนสถาน ที่สำคัญๆ หลายแห่งทั่วโลก บริเวณระเบียงชั้นสอง สามารถมองเห็นทิวทัศน์เมืองหลวงพระบางได้กว้างไกล ตั้งแต่สนามบิน ตัวเมือง สะพานเหล็ก แม่น้ำคาน พระธาตุพูสีและเทือกเขาที่โอบล้อมด้านหลัง มีประตูทางเข้าทั้งสี่ทิศ จากนั้น เดินทางสู่ วัดวิชุนราช วัดวิชุนราชนี้สร้างขึ้นเพื่อประดิษฐาน พระบาง ซึ่งอาราธนามาจากเมืองเวียงคำ ภายในวัดวิชุนราชมีปทุมเจดีย์หรือพระธาตุดอกบัวใหญ่ ซึ่งพระนางพันตีนเชียง พระอัครมเหสีของพระเจ้าวิชุนราชโปรดฯให้สร้างขึ้นในพ.ศ. 2057 หลังจากสร้างวัดแล้ว 11 ปี ด้วยรูปทรงของเจดีย์มีลักษณะคล้ายแตงโมผ่าครึ่งทำให้ชาวเมืองหลวงพระบางเรียกว่า พระธาตุหมากโม เย็น รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
 
วันที่สาม สนามบินหลวงพระบาง-สุวรรณภูมิ
 
เช้า นำท่านเชคเอ๊าท์ออกจากโรงแรม นำท่านเดินทางสู่หนามบินหลวงพระบาง (อาหารเช้าแบบกล่อง) 07.40น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินลาว เที่ยวบินที่ QV633 09.20น. ถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
 
 โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้

โปรแแกรมทัวร์แนะนำ
ปากเซ ปากซอง จำปาสัก สีทันดร   สบายดี...หลวงพระบาง  หลวงพระบาง เวียงวัง เวียงจันทร์