ทัวร์ในประเทศ
 
 
 
 
 

ปากเซ ปากซอง จำปาสัก สีทันดร
 
  TAIWAN SUPERSTAR
 
 GRAND INDIA
 
  TAIWAN TAKE A BREAK 3D2N
 
 ไฮฟอง ฮาลอง นิงห์บิงห์
 
 สบายดี...หลวงพระบาง
 

ข่าวสาร กิจกรรม

Ferris wheel ชิงช้าสวรรค์เครื่องแรกของโลกFerris wheel ชิงช้าสวรรค์เครื่องแรกของโลก
นี่คือ Ferris wheel ชิงช้าสวรรค์เครื่องแรกของโลก! ที่สร้างโดย จอร์จ เฟอร์ริส (George Washington Gale Ferris, Jr.) ซึ่ง Ferris wheel ชิงช้าสวรรค์เครื่องแรกของโลกนี้ ถูกสร้างขึ้นในงาน World’s Columbian Exposition ในเมืองชิคาโก รัฐอิลลินอยส์เพื่อทำให้เป็นจุดสนใจจากผู้คน มันมีความสูงถึง 80.4 เมตร โดยสามารถจุคนได้ถึง 2,160 คน และเจ้านี้ถือเป็นต้นแบบของชิงช้าสวรรค์ขนาดใหญ่ที่มีอยู่ทั่วโลกอีกด้วย!
อ่านเพิ่มเติม
Desert Lagoons ทะเลสาบเขียวมรกต กลางทะเลทรายขาว ในบราซิล!Desert Lagoons ทะเลสาบเขียวมรกต กลางทะเลทรายขาว ในบราซิล!
Desert Lagoons ทะเลสาบเขียวมรกต ตั้งอยู่ท่ามกลางทะเลทรายขาว ในอุทยานแห่งชาติแลงคอยส์ มารานฮานส์ (Lencois Maranhenses National Park) รัฐมารันเยา (Maranhao) ฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศบราซิล
อ่านเพิ่มเติม
Morgan’s Inspiration Island สวนน้ำสำหรับคนพิการแห่งแรกของโลก!Morgan’s Inspiration Island สวนน้ำสำหรับคนพิการแห่งแรกของโลก!
เมื่อฤดูร้อนมาถึง สวนน้ำที่ต่างๆ จะเต็มไปด้วยผู้ใหญ่และเด็กๆ ที่มาเล่นน้ำคลายร้อนกันอย่างสนุกสนาน แต่ที่ “Morgan’s Inspiration Island” นั่นไม่ใช่! เพราะที่สวนน้ำแห่งนี้มีไว้สำหรับผู้พิการ เป็นสวนน้ำแห่งใหม่ ที่เดียว และที่แรกของโลก! เราได้เห็นถึงความสุขและความสนุกสนานของพวกเขา เห็นแล้วก็อดยิ้มไม่ได้เลย
อ่านเพิ่มเติม

รายละเอียดทัวร์
รหัสโปรแกรม : SXC-03
จำนวนวัน : 4 วัน
โปรแกรม :  ไฮฟอง ฮาลอง นิงห์บิงห์
โหลดโปรแกรมทัวร์

จองทัวร์นี้
ไฮฟอง ฮาลอง นิงห์บิงห์ พิเศษ!!!ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
25พ.ค.61 28พ.ค.61 12,555 12,555 12,555 300
08มิ.ย.61 11มิ.ย.61 12,555 12,555 12,555 3,000
15มิ.ย.61 18มิ.ย.61 12,555 12,555 12,555 3,000
22มิ.ย.61 25มิ.ย.61 12,555 12,555 12,555 3,000
06ก.ค.61 09ก.ค.61 12,555 12,555 12,555 3,000
13ก.ค.61 16ก.ค.61 12,555 12,555 12,555 3,000
27ก.ค.61 30ก.ค.61 14,555 14,555 14,555 3,000
10ส.ค.61 13ส.ค.61 13,555 13,555 13,555 3,000
17ส.ค.61 20ส.ค.61 12,555 12,555 12,555 3,000
24ส.ค.61 27ส.ค.61 11,555 11,555 11,555 3,000
07ก.ย.61 10ก.ย.61 11,555 11,555 11,555 3,000
21ก.ย.61 24ก.ย.61 11,555 11,555 11,555 3,000
28ก.ย.61 01ต.ค.61 11,555 11,555 11,555 3,000
05ต.ค.61 08ต.ค.61 11,555 11,555 11,555 3,000
12ต.ค.61 15ต.ค.61 11,555 11,555 11,555 3,000
21ต.ค.61 24ต.ค.61 13,555 13,555 13,555 3,000
26ต.ค.61 29ต.ค.61 11,555 11,555 11,555 3,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
รายละเอียดการเดินทาง
วันแรก สุวรรณภูมิ – ไฮฟอง – ฮาลอง – NIGHT MARKET
 
11.00 11.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ อาคารผู้โดยสาร ชั้น 4 ประตู 4 เคาน์เตอร์ G เคาน์เตอร์สายการบิน เวียดเจ็ทแอร์ (VJ)เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน 15.20 น. เหิรฟ้าสู่ กรุงไฮฟอง โดยสายการบินเวียดเจ็ทแอร์ (VJ) เที่ยวบินที่ VJ906 17.15 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองไฮฟอง หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านออกเดินสู่ฮาลอง ดินแดนแห่งมังกรหลับไหล ตั้งอยู่ในจังหวัดกว่างนิงห์ (ประมาณ 2 ชม) เย็น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (มื้อที่1) จากนั้นนำท่าน ช้อบปิ้งตลาดไนท์พลาซ่า เมืองฮาลอง พบกับสินค้าของฝาก ของที่ระลึก ที่รวบรวมไว้มากกว่า 100 ร้านค้า ที่พัก เข้าพักที่ NEW STAR HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
 
 
วันที่สอง ล่องอ่าวฮาลองเบย์ – ถ้ำนางฟ้า – ฮานอย – วัดเฉินก๊วก – วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สาย
 
เช้า เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่2) จากนั้น เดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อนำท่านชื่นชมมรดกโลก อ่าวฮาลองเบย์ ที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ ถึง 2 ครั้งด้วยกัน ในด้านความงดงงามตระการตาทางธรรมชาติ และล่าสุดคือ ถูกยกย่องด้านธรณีวิทยา ว่าเป็นเกาะที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งภูมิภาคเอเชีย นำทุกท่านเปิดโลกทัศน์ล่องเรือชมเกาะน้อยใหญ่กว่า 2 พันเกาะ ที่สลับซับซ้อนราว กับภาพวาด 3 มิติ นำท่านชม ถ้ำนางฟ้า ชมหินงอกหินย้อยมากมาย ล้วนแต่สวยงามและน่าประทับใจยิ่งนักถ้ำแห่งนี้เพิ่งถูกค้นพบเมื่อไม่นานมานี้ ได้มีการประดับแสงสีตามผนังและมุมต่าง ๆ ในถ้ำ ซึ่งบรรยากาศภายในถ้ำท่านจะชมความสวยงามตามธรรมชาติที่เสริมเติมแต่งโดยมนุษย์ แสงสีที่ลงตัวทำให้เกิดจินตนาการรูปร่างต่าง ๆ มากมาย ทั้ง รูปมังกร เสาค้ำฟ้าทั้ง 4 เสา รูปปีกอินทรี รูปนางฟ้า รูปคู่รักหนุ่มสาว พระพุทธรูป ฯลฯ ตลอดจนเลือกซื้อสิ้นค้าที่ระสึกต่างๆ ตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเข้าชม ถ้ำต้นไม้ เป็นถ้ำหินงอกหินย้อยเช่นกัน แต่หินงอกหินย้อยที่นี่ส่วนใหญ่จะมีลักษณะเหมือนกับต้นไม้ทั้งสิ้น ซึ่งทำให้ผู้ที่ได้เข้าชมรู้สึกราวกับอยู่ในป่าไม้ก็ว่าได้
 
เที่ยง เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ (อาหารทะเลซีฟุ้ด สดสด) (มื้อที่3) หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ เดินทางสู่เมืองฮานอย (ระหว่างการเดินทางแวะร้านค้าอิสระพักผ่อนคลายอิริยาบถ หรือเลือกซื้อของที่ระลึกจากทางร้านค้า (ใช้ทางด่วนเปิดใหม่ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2ชม.) จากนั้น พาทุกท่านเข้าชม วัดเฉินก๊วก วัดนี้มีประวัติยาวนานกว่า 1,500 ปี ถือเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในฮานอย เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แหล่งที่ชาวพุทธจำนวนมากมาท่องเที่ยวและกราบ จุดเด่นคือเจดีย์ขนาดใหญ่ประกอบด้วย 11 ชั้น สูง 15 เมตร หอแต่ละชั้นมี 6 ประตูโค้ง ในแต่ละช่องประตูมีรูปปั้นพระพุทธรูป และยังมีการบรรจุอัฐิของเจ้าอาวาสแห่งวัดนี้ลงในเจดีย์ด้วย นำท่านเดินทางต่อไปยังวัดหงอกเซิน ตั้งอยู่ริมทะเลสาบคืนดาบ (ฮว่านเกี๋ยม) บนเกาะหยกซึ่งเป็นเกาะเล็กๆ สามารถข้ามจากฝั่งไปยังวัดโดยข้ามสะพานเทฮุก หรือสะพานแสงอาทิตย์มีสีแดงสดใสถือเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของกรุงฮานอยนักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกกันเสมอ ปัจจุบันกลางทะเลสาบมีหอคอยเล็กๆ ชื่อว่าหอคอยเต่า ตั้งไว้เพื่อเชื่อมโยงถึงตำนานของวัดแห่งนี้ จากนั้นให้ท่านอิสระในการช้อปปิ้ง ณ ถนน 36 สาย ซึ่งเป็นแหล่งขายของที่ระลึกและสินค้าพื้นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของกรุงฮานอย มีทั้งของที่ระลึก ของกิน ของใช้ อาทิ หมวกงอบญวน ภาพเขียน กระเป๋าก็อปปี้ ยี่ห้อต่างๆ เช่น Samsonite, Kipling, Roxy, Billabong และรองเท้าต่างๆ
 
เย็น ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 4) หลังรับประทานอาหาร นำทุกท่านชม การแสดงหุ่นกระบอกน้ำ ชมเรื่องราวที่แสดงถึงวิถีชีวิตของคนเวียดนามที่มีความผูกพันกับสายน้ำ เป็นที่กล่าวขวัญของคนทุกชาติทุกภาษา เข้าพักที่ Moon View Hotel โรงแรมระดับ 3 ดาว (หรือเทียบเท่า)
 
วันที่สาม ฮานอย – นิงห์บิงห์ – ล่องเรือกระจาด – วัดบายดิงห์ – ฮานอย
 
เช้า เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่5) เราจะนำท่านเดินทางสู่ นิงห์บิงห์ (NinhBinh) ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชม. เมืองเก่าแก่ที่มีความโดดเด่นทางธรรมชาติ มีพื้นที่ชุ่มน้ำในอาณาเขตอันไพศาลจนถูกขนานนามว่า ฮาลองบกเป็นเมืองที่มีภูมิทัศน์แปลกตา ทั้งเทือกเขา เนินเขาหินปูน ที่ราบต่ำ และนาข้าวล้อมรอบด้วยยอดเขา99 ยอดจึงถือกันว่าเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ คณะปฏิวัติของโฮจิมินห์ก็ได้เคยตั้งฐานทัพขึ้นที่นี่เป็นแห่งแรกในการศึก เดียนเบียนฟู จากนั้น นำท่านสู่ท่าเรือ จ่างอาน เป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแดง ในจังหวัดนิงบิ่งห์ เป็นพื้นที่ที่มีทั้งภูมิทัศน์อันงดงามของยอดเขาหินปูน แม่น้ำหลายสายไหลลัดเลาะ บางส่วนจมอยู่ใต้น้ำ และยังถูกล้อมรอบด้วยผาสูงชัน จึงทำให้สถานที่แห่งนี้งดงามน่าชม และยังมีร่องรอยทางโบราณคดีที่เผยให้เห็นการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์สมัยโบราณ ทำให้สถานที่แห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ การชื่นชมทัศนียภาพที่สวยงามในจ่างอานนั้น คือการล่องเรือเล็กประมาณลำละ 4-5 คนเพื่อเข้าไปเยี่ยมชมจ่างอาน เรือแจวก็จะพาเราไปเยี่ยมชมวัด หลังจากนั้นก็จะพาเราไปลอดถ้ำ มีทั้งหมด 49 ถ้ำ ซึ่งแต่ละถ้ำจะมีชื่อแตกต่างกันไปจะใช้เวลาล่องเรือไปกลับร่วมสองชั่วโมงเลย ทีเดียว จ่างอานยังถูกเรียกว่า ฮาลองบก เพราะที่นี้มีเขาหินปูนและถ้ำคล้ายกับที่อ่าวฮาลอง จังหวัดกว่างนิงห์อีกด้วย ระบบนิเวศของจ่างอานก็หลากหลายมีพันธุ์พืชหายากและสัตว์ป่าสงวนอาศัยอยู่ เป็นจำนวนมาก
 
บ่าย เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร ( มื้อที่6 ) จากนั้น นำท่านชม วัดบ๊ายดิ๊งห์ การเดินทางขึ้นวัดต้องขึ้นบันไดหินกว่า ๓๐๐ ขั้น ทางฝั่งขวามือของวัดคือถ้ำซ้างที่บูชาพระพุทธเจ้าและเทพกาวเซิน ฝั่งซ้ายมือคือถ้ำโต๊ยที่บูชาเจ้าแม่และนางฟ้า สถาปัจยกรรมของวัดตามรูปแบบวัดกับถ้ำสลับกันที่เห็นทั่วไปในเวียดนาม “ ด้านบนของประตูเข้าถ้ำซ้างมีคำว่า มินห์ดิ๋งห์แยงลาม หรือ ทิวทัศน์ที่เลื่องชื่อลือนาม ที่กษัตริย์เลแท้งตงพระราชทานให้อันเป็นการกล่าวถึงความสวยงามของที่นี่ เพดานถ้ำเป็นหลังคาวัดที่ทนทานและปกป้องที่ประทับของพระพุทธเจ้าและเจ้าแม่ หิ้งบูชาได้รับการจัดตามรูปแบบของวัดเวียดโบราณที่มีพระพุทธรูปและเจ้าแม่กวนอิม ” จากนั้นเดินทางกลับสู่ฮานอย ตามเส้นทางเดิม ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่7) เข้าพักที่ Moon View Hotel โรงแรมระดับ 3 ดาว (หรือเทียบเท่า)
 
วันที่สี่ ฮานอย - จตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ - กรุงเทพฯ
 
เช้า เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่ 8) หลังรับประทานอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสบาดิงห์ จัตุรัสแห่งนี้เป็นสถานที่ ที่ท่านโฮจิมินห์ได้อ่านคำประกาศอิสรภาพของเวียดนามพ้นจากการตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศส ในวันที่ 2 กันยายน พ.ศ2488 หลังจากตกเป็นเมืองขึ้นถึง 48 ปี จากนั้นนำทุกท่านไปยังที่ตั้งของ สุสานโฮจิมินห์ เป็นอาคารที่โดดเด่น สง่างาม ภายในบรรจุศพอาบน้ำยาของโฮจิมินห์ที่นอนสงบอยู่ในโลงแก้วในห้องปรับอากาศ ซึ่งขัดต่อความประสงค์ของท่านที่ต้องการให้เผาศพ (ที่นี่จะปิดไม่ให้เข้าชมด้านในทุกวันจันทร์และวันศุกร์) นักท่องเที่ยวจะเดินเรียงแถวเข้าคิวอย่างเงียบสงบและสำรวม เพื่อเข้าไปคารวะศพภายในสุสาน โดยห้ามนำกล้องถ่ายรูป กระเป๋าสะพายหรือกระเป๋าถือเข้าไปโดยเด็ดขาดได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินนอยไบ 12.15 น. เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯโดยเที่ยวบินที่ VJ901 14.05 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ…
 
 
 โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้

โปรแแกรมทัวร์แนะนำ
ไฮฟอง ฮานอย ซาปา  ไฮฟอง ฮาลอง ฮานอย  เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่