ทัวร์ในประเทศ
 
 
 
 
 

โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด
 
COLORFUL SAPA
 
TAIWAN TIGER WINTER
 
TAIWAN HOOYAH
 
เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่
 
 นมัสเต...เนปาล อ้อมกอดหิมาลัย
 

ข่าวสาร กิจกรรม

Ferris wheel ชิงช้าสวรรค์เครื่องแรกของโลกFerris wheel ชิงช้าสวรรค์เครื่องแรกของโลก
นี่คือ Ferris wheel ชิงช้าสวรรค์เครื่องแรกของโลก! ที่สร้างโดย จอร์จ เฟอร์ริส (George Washington Gale Ferris, Jr.) ซึ่ง Ferris wheel ชิงช้าสวรรค์เครื่องแรกของโลกนี้ ถูกสร้างขึ้นในงาน World’s Columbian Exposition ในเมืองชิคาโก รัฐอิลลินอยส์เพื่อทำให้เป็นจุดสนใจจากผู้คน มันมีความสูงถึง 80.4 เมตร โดยสามารถจุคนได้ถึง 2,160 คน และเจ้านี้ถือเป็นต้นแบบของชิงช้าสวรรค์ขนาดใหญ่ที่มีอยู่ทั่วโลกอีกด้วย!
อ่านเพิ่มเติม
Desert Lagoons ทะเลสาบเขียวมรกต กลางทะเลทรายขาว ในบราซิล!Desert Lagoons ทะเลสาบเขียวมรกต กลางทะเลทรายขาว ในบราซิล!
Desert Lagoons ทะเลสาบเขียวมรกต ตั้งอยู่ท่ามกลางทะเลทรายขาว ในอุทยานแห่งชาติแลงคอยส์ มารานฮานส์ (Lencois Maranhenses National Park) รัฐมารันเยา (Maranhao) ฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศบราซิล
อ่านเพิ่มเติม
Morgan’s Inspiration Island สวนน้ำสำหรับคนพิการแห่งแรกของโลก!Morgan’s Inspiration Island สวนน้ำสำหรับคนพิการแห่งแรกของโลก!
เมื่อฤดูร้อนมาถึง สวนน้ำที่ต่างๆ จะเต็มไปด้วยผู้ใหญ่และเด็กๆ ที่มาเล่นน้ำคลายร้อนกันอย่างสนุกสนาน แต่ที่ “Morgan’s Inspiration Island” นั่นไม่ใช่! เพราะที่สวนน้ำแห่งนี้มีไว้สำหรับผู้พิการ เป็นสวนน้ำแห่งใหม่ ที่เดียว และที่แรกของโลก! เราได้เห็นถึงความสุขและความสนุกสนานของพวกเขา เห็นแล้วก็อดยิ้มไม่ได้เลย
อ่านเพิ่มเติม

รายละเอียดทัวร์
รหัสโปรแกรม : LAO06
จำนวนวัน : 3 วัน
โปรแกรม : …วังเวียง Chill Chill ม๋วนอีหลี...
โหลดโปรแกรมทัวร์

จองทัวร์นี้
…วังเวียง Chill Chill ม๋วนอีหลี...3 วัน 2 คืน
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
15ก.พ.62 17ก.พ.62 11,188 11,188 11,188 1,500
17ก.พ.62 19ก.พ.62 11,188 11,188 11,188 1,500
22ก.พ.62 24ก.พ.62 11,188 11,188 11,188 1,500
01มี.ค.62 03มี.ค.62 11,188 11,188 11,188 1,500
08มี.ค.62 10มี.ค.62 11,188 11,188 11,188 1,500
15มี.ค.62 17มี.ค.62 11,188 11,188 11,188 1,500
22มี.ค.62 24มี.ค.62 11,188 11,188 11,188 1,500
29มี.ค.62 31มี.ค.62 11,188 11,188 11,188 1,500
05เม.ย.62 07เม.ย.62 12,188 12,188 12,188 1,500
06เม.ย.62 08เม.ย.62 12,688 12,688 12,688 2,500
07เม.ย.62 09เม.ย.62 12,188 12,188 12,188 1,500
12เม.ย.62 14เม.ย.62 12,688 12,688 12,688 2,500
13เม.ย.62 15เม.ย.62 13,688 13,688 13,688 2,500
14เม.ย.62 16เม.ย.62 12,688 12,688 12,688 2,500
15เม.ย.62 17เม.ย.62 13,688 13,688 13,688 2,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
รายละเอียดการเดินทาง
วันแรก ดอนเมือง - สนามบินอุดรธานี หนองคาย - เวียงจันทน์-วังเวียง
 
เช้า พร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน ถึงสนามบินอุดรธานีพนักงานขับรถรับคณะที่สนามบิน โดยชูป้าย วังเวียง Chill Chill จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว 1 จ.หนองคาย...นำท่านเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ เดินทางถึง จ.หนองคาย ทำการตรวจคนออกเมือง ข้ามสะพานมิตรภาพสู่ สปป.ลาว ไกด์ท้องถิ่น รอต้อนรับท่าน พร้อมผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง สปป.ลาว จากนั้นเดินทางสู่ ...ตัวเมืองนครหลวงเวียงจัน ...ชม อนุสาวรีย์ของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช นมัสการ พระธาตุหลวง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเวียงจันทน์ ชมศิลปะแบบล้านช้างและถ่ายรูป ต่อด้วยนำท่านชม ประตูชัย ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของชัยชนะและอธิปไตยของลาว 11.30 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 1)
 
บ่าย จากนั้นนำท่านสู่ เมืองวังเวียง เมืองแห่งขุนเขา และสายน้ำเมืองตากอากาศของทหารอเมริกาในสมัยสงครามเวียดนามเมืองที่ได้ชื่อว่า กุ้ยหลินเมืองลาว...ระหว่างทางแวะบ้านท่าเรือหมู่บ้าน ประมงที่ใหญ่ที่สุด เป็นแหล่งทำปลาร้าปลาแดกซึ่งเป็นอาหารหลักของชาวลาวทั้งประเทศ 1600 เดินทางถึง เมืองวังเวียง นำท่านเข้าพักที่ โรงแรมทวีสุข รีสอร์ท หรือระดับเทียบเท่า ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม (มื้อที่ 2) หลังอาหารเดินเที่ยวชมเมืองวังเวียงยามราตรี เมืองที่ทุกท่านสามารถ กิน นั่ง นอน ดื่ม ได้ที่นี่ที่เดียวในเมืองลาว จากนั้นแยกย้ายพักผ่อนตาม อัธยาศัย
 
วันที่สอง วังเวียง Chill Chill
 
เช้า เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3) นำท่านเดินผ่าน สะพานข้ามแม่น้ำซอง(สะพานส้ม) ซึ่งเป็นเอกลักษณ์อีกแห่งหนึ่งของถ้ำจังเพราะสะพานจะมีสีส้มสะดุดตา ...แล้วเดินทางขึ้นไป ถ้ำจัง ขึ้นบันได 147 ขั้น เป็นทางลาดชัน เมื่อเดินขึ้นไปถึงก็จะพบกับถ้ำจัง ซึ่งแบ่งเป็น 2 โซนด้วยกันคือ ถ้ำฝั่งซ้ายมือ เมื่อเดินเข้าไปก็จะไปถึงจุดชมวิวจากจุดนี้สามารถมองเห็นวิวแม่น้ำซอง กับทุ่งนาสีเขียวกับธรรมชาติที่สมบูรณ์ของเมืองวังเวียง ส่วนโซนขวามือสัมผัสกับหินงอกหินย้อยในรูปลักษณ์ต่างๆ ภายในถ้ำอากาศเย็นสบาย เนื่องจากมีแม่น้ำไหลออกจากปากถ้ำสู่พื้นด้านล่าง เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 4)
 
บ่าย ...นำทุกท่านสู่ บลูลากูน 1 หรือ 2 ...อิสระให้ท่านได้เล่นน้ำ และสนุกกับกิจกรรมต่างๆ เช่น ล่องห่วงยาง/ สไลน์เดอร์/กระโดดเชือก/เล่น Zip Line/หรือสนุกกับขับรถบักกี้ ฯลฯ (ค่ากิจกรรมมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมไม่รวมในค่าทัวร์) มีเวลาท่านอาจเลือกกิจกรรมที่เหมาะแก่ทุกท่าน ล่องเรือหางยาว ล่องเรือคะยัก (กิจกรรมนี้ทุกท่านจ่ายเอง) เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 5) นำท่านเข้าพักที่ โรงแรมทวีสุข รีสอร์ท หรือระดับเทียบเท่า หลังอาหารแยกย้ายพักผ่อนตามอัธยาศัย สำหรับวัยรุ่นอาจไปร่วมงานปาร์ตี้ จากนักท่องเที่ยวทุกชาติมาร่วมปาร์ตี้กันที่นี่ (คล้ายฟูลมูนปาร์ตี้)
 
วันที่สาม วังเวียง – เวียงจันทน์ – หนองคาย – อุดรธานี – ดอนเมือง
 
เช้า เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 6) ...มุ่งหน้าสู่ตัว เมืองนครหลวงเวียงจันทน์ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3-4 ชั่วโมง เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 7)
 
บ่าย จากนั้นนำท่านเลือกซื้อของฝากร้านขายของฝาก ...จากนั้น ชมหอพระแก้ว เข้านมัสการพระประธานเพื่อความเป็นศิริมงคลแล้วเดินทางวัดศรีเมือง สักการะเจ้าแม่ศรีเมือง ...แวะชม วัดศรีสะเกศ 14.30 อำลานครหลวงเวียงจันทน์ เดินทางสู่ด่านสะพานมิตรภาพลาว-ไทย 1 ให้เวลาคณะช้อปปิ้งต่อที่ดิวตี้ฟรี ระหว่างรอไกด์ท้องถิ่นทำเรื่องเอกสารผ่านแดน จากนั้นข้ามสะพานมิตรภาพ สู่ ด่านหนองคาย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองไทย เดินทางต่อสู่สนามบินอุดรธานี
 
วันที่สาม วังเวียง – เวียงจันทน์ – หนองคาย – อุดรธานี – ดอนเมือง
 
เช้า เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 6) ...มุ่งหน้าสู่ตัว เมืองนครหลวงเวียงจันทน์ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3-4 ชั่วโมง เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 7)
 
บ่าย จากนั้นนำท่านเลือกซื้อของฝากร้านขายของฝาก ...จากนั้น ชมหอพระแก้ว เข้านมัสการพระประธานเพื่อความเป็นศิริมงคลแล้วเดินทางวัดศรีเมือง สักการะเจ้าแม่ศรีเมือง ...แวะชม วัดศรีสะเกศ 14.30 อำลานครหลวงเวียงจันทน์ เดินทางสู่ด่านสะพานมิตรภาพลาว-ไทย 1 ให้เวลาคณะช้อปปิ้งต่อที่ดิวตี้ฟรี ระหว่างรอไกด์ท้องถิ่นทำเรื่องเอกสารผ่านแดน จากนั้นข้ามสะพานมิตรภาพ สู่ ด่านหนองคาย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองไทย เดินทางต่อสู่สนามบินอุดรธานี
 โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้

โปรแแกรมทัวร์แนะนำ
เยือนเมืองหลวงพระบาง  เมืองแห่งมรดกโลกอันคงคุณค่าและความงดงาม  พักผ่อนเมืองขุนเขาและสายน้ำ วังเวียง