ทัวร์ในประเทศ
 
 
 
 
 

มาเก๊า-เวเนเชี่ยน-จูไห่ 3วัน 2คืน (FD) CNX-MFMFD02 9,900
 
TWO THEME PARK (TZ) LONG WEEKEND JUL - OCT 2017
 
โปรแกรมชิงจิ้ง 5D4N
 
 TIGER SAVE…SAVE EP..2 ไทเป-ไทจง-เหยหลิ่ว-จิ่วเฟิ่น 4 วัน 3 คืน
 
ยุโรป อิตาลี ลิกูเรีย 7 วัน 4 คืน (EK) 49,900
 
 SINGAPORE NEW FULL OPTION 4DAYS (SQ) MAY - OCT 2017
 

ข่าวสาร กิจกรรม

Ferris wheel ชิงช้าสวรรค์เครื่องแรกของโลกFerris wheel ชิงช้าสวรรค์เครื่องแรกของโลก
นี่คือ Ferris wheel ชิงช้าสวรรค์เครื่องแรกของโลก! ที่สร้างโดย จอร์จ เฟอร์ริส (George Washington Gale Ferris, Jr.) ซึ่ง Ferris wheel ชิงช้าสวรรค์เครื่องแรกของโลกนี้ ถูกสร้างขึ้นในงาน World’s Columbian Exposition ในเมืองชิคาโก รัฐอิลลินอยส์เพื่อทำให้เป็นจุดสนใจจากผู้คน มันมีความสูงถึง 80.4 เมตร โดยสามารถจุคนได้ถึง 2,160 คน และเจ้านี้ถือเป็นต้นแบบของชิงช้าสวรรค์ขนาดใหญ่ที่มีอยู่ทั่วโลกอีกด้วย!
อ่านเพิ่มเติม
Desert Lagoons ทะเลสาบเขียวมรกต กลางทะเลทรายขาว ในบราซิล!Desert Lagoons ทะเลสาบเขียวมรกต กลางทะเลทรายขาว ในบราซิล!
Desert Lagoons ทะเลสาบเขียวมรกต ตั้งอยู่ท่ามกลางทะเลทรายขาว ในอุทยานแห่งชาติแลงคอยส์ มารานฮานส์ (Lencois Maranhenses National Park) รัฐมารันเยา (Maranhao) ฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศบราซิล
อ่านเพิ่มเติม
Morgan’s Inspiration Island สวนน้ำสำหรับคนพิการแห่งแรกของโลก!Morgan’s Inspiration Island สวนน้ำสำหรับคนพิการแห่งแรกของโลก!
เมื่อฤดูร้อนมาถึง สวนน้ำที่ต่างๆ จะเต็มไปด้วยผู้ใหญ่และเด็กๆ ที่มาเล่นน้ำคลายร้อนกันอย่างสนุกสนาน แต่ที่ “Morgan’s Inspiration Island” นั่นไม่ใช่! เพราะที่สวนน้ำแห่งนี้มีไว้สำหรับผู้พิการ เป็นสวนน้ำแห่งใหม่ ที่เดียว และที่แรกของโลก! เราได้เห็นถึงความสุขและความสนุกสนานของพวกเขา เห็นแล้วก็อดยิ้มไม่ได้เลย
อ่านเพิ่มเติม

รายละเอียดทัวร์
รหัสโปรแกรม : PHKCX01
จำนวนวัน : 3 วัน
โปรแกรม : HKG1 ฮ่องกง - พระใหญ่ 3 วัน (CX)
โหลดโปรแกรมทัวร์

จองทัวร์นี้
นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
04ส.ค.60 06ส.ค.60 16,900 15,900 14,900 3,500
05ส.ค.60 07ส.ค.60 16,900 15,900 14,900 3,500
18ส.ค.60 20ส.ค.60 16,900 15,900 14,900 3,500
19ส.ค.60 21ส.ค.60 16,900 15,900 14,900 3,500
25ส.ค.60 27ส.ค.60 16,900 15,900 14,900 3,500
26ส.ค.60 28ส.ค.60 16,900 15,900 14,900 3,500
01ก.ย.60 03ก.ย.60 16,900 15,900 14,900 3,500
02ก.ย.60 04ก.ย.60 16,900 15,900 14,900 3,500
08ก.ย.60 10ก.ย.60 16,900 15,900 14,900 3,500
09ก.ย.60 11ก.ย.60 16,900 15,900 14,900 3,500
15ก.ย.60 17ก.ย.60 16,900 15,900 14,900 3,500
16ก.ย.60 18ก.ย.60 16,900 15,900 14,900 3,500
22ก.ย.60 24ก.ย.60 16,900 15,900 14,900 3,500
23ก.ย.60 25ก.ย.60 16,900 15,900 14,900 3,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
รายละเอียดการเดินทาง
วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – ฮ่องกง  ( - / - / เย็น )
 
04.30 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ M ประตู 6 สายการบินคาร์เธย์ แปซิฟิก แอร์เวย์ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก
 
06.45 น. ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยสายการบินคาร์เธย์ แปซิฟิก แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ CX616
 
10.10 น. เดินทางถึงท่าอากาศยาน เช็กลัปก๊อก หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว ให้ท่านรอหัวหน้าทัวร์ ณ สายพาน รับกระเป๋า เพื่อรอหัวหน้าทัวร์ นำทุกท่านออก ทางออก B เพื่อพบไกด์ท้องถิ่น ให้ท่านได้ อิสระช้อปปิ้งย่าน จิมซาจุ่ย (ถนนนาธาน) ขาช้อปทั้งหลายต่างรู้ดีว่าหาก กำลังมองหาสินค้าแฟชั่น หรือ เครื่องสำอาง เครื่องเสริมความงามแล้ว ละก็ ต้องมาที่ฮ่องกง เพราะที่นี่คือเมืองในฝันของนักช้อป ที่มีทั้งร้านค้านำสมัยและมีชื่อเสียงจำหน่ายเครื่องสำอางแบรนด์ดังจากทั่วโลก รวมไปถึงเสื้อผ้าจากดีไซน์เนอร์ท้องถิ่น รวมถึงสมาร์ทโฟนรุ่นล่าสุด กล้องดิจิตอลวีดีโอ หรือ แท็บเล็ตแบรนด์ดังจากทั่วโลกในราคาที่ถูกที่สุดอยู่ใช่หรือไม่ ไม่ต้องมองหาที่ไหนไกล คุณเลือกสรรได้ตามต้องการที่ ฮ่องกง เท่านั้น เพราะที่นี่มีห้างและถนนที่ขายสินค้าดิจิตอลโดยเฉพาะที่จะคอยกระตุ้นต่อมอยากของเหล่าสาวกไอทีทั้งหลาย ด้วยสินค้าดิจิตอลรุ่นใหม่ รวมไปถึงฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ หรือ แม้กระทั่งชุดโฮมเธียเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุด
 
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตคาร นำท่านชม A Symphony of Lights ความมหัศจรรย์เริ่มต้นในเวลา 20.00 น. ทุกค่ำคืน การแสดงมัลติมีเดียสุดตระการตานี้ได้รับการบันทึกในกินเนสบุ๊คว่าเป็นการแสดงแสงและเสียงแบบถาวรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ครอบคลุมอาคารและตึกระฟ้าสำคัญๆ ที่ตั้งอยู่สองฝากฝั่งของอ่าววิคตอเรีย รวมกว่า 40 แห่ง บนดาดฟ้าของตึกเหล่านี้จะประกับประดาด้วยแสงไฟ ซึ่งเพียงกดสวิตช์ก็จะส่องแสงสว่างตระการตาเป็นสีต่างๆ แสดงให้เห็นถึงบรรยากาศอันคึกคักของฮ่องกง นำท่านเข้าสู่ที่ PANDA HOTEL / PENTA HOTEL / CRUISE HOTEL หรือเทียบเท่า 3 *
 
วันที่สองของการเดินทาง พระใหญ่เกาะลันเตา  ( เช้า / - / - )
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าแบบติ่มซ่ำ ณ ภัตตาคาร กระเช้านองปิง 360 ปิดปรับปรุงซ่อมแซม ตั้งแต่ มกราคม – มิถุนายน เนื่องจากเปลี่ยน สายเคเบิ้ลทั้งหมด ทางบริษัทฯ นำคณะ ขึ้นไหว้พระโดยใช้รถแทน นำท่านเดินทางสู่ เกาะลันเตา ซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นสองเท่าของเกาะฮ่องกง และเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในคาบสมุทรฮ่องกง นำท่านนั่ง รถโค้ชท้องถิ่น ขึ้นด้านบน พบกับสถาปัตยกรรมจีนโบราณของหมู่บ้านนองปิง บนพื้นที่ 1.5 เฮคตาร์ ด้านบนท่านจะพบกับ “หมู่บ้านนองปิง” ซึ่งมีร้านค้ามากมายอาทิเช่น ร้านขายชา, ร้านขายตะเกียบ รวมไปถึงโรงหนังที่เกี่ยวกับตำนานของพระพุทธเจ้าและเรื่องเล่าเกี่ยวกับลิงสามตัว(ค่าเข้าชมโรงหนังสำหรับสองเรื่องนี้ไม่รวมอยู่ในค่าบริการ) นำท่านสักการะองศ์พระใหญ่วัดโป่หลินบนเกาะลันเตา ท่านสามารถเดินขึ้นบันไดเพื่อขึ้นไปสักการะ พระใหญ่เทียนถาน(พระใหญ่โป่วหลิน) ซึ่งประดิษฐานอยู่ด้านบน องค์พระสร้างจากการเชื่อมแผ่นสัมฤทธิ์ถึง 200 แผ่น หนัก 250 ตันและสูง 34 เมตร องค์พระหันพระพักตร์ไปยังเนินเขาเบื้องล่างบริเวณทะเลจีนใต้ จากนั้นนำท่านลงจากเขา เพื่อช้อปปิ้ง สินค้า HONGKONG FACTORY OUTLET ที่ตุงชุง แหล่งรวมเสื้อผ้า แบรนด์เนมมากว่า 40 แบรนด์ดัง ลดราคามากกว่า 70% ,รองเท้ากีฬา ,ร้านอาหาร ,ซุปเปอร์มาร์เก็ตฯลฯ หรือ ซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ บัตร+รถรับส่ง ท่านละ 3,300 บาท : เด็ก ต่ำกว่า 11 ปี 3,000 บาท (ขาไปลงจากรถ เดินทางโดยรถไฟไปดิสนีย์แลนด์ ขากลับ รถโค้ชปรับอากาศ กรณีเดินทางน้อยกว่า 5 ท่านนำท่านนั่งรถแท็กซี่) นำท่านเข้าสู่ที่ PANDA HOTEL/ PENTA HOTEL / CRUISE HOTEL หรือเทียบเท่า 3 *
 
 
วันที่สามของการเดินทาง ฮ่องกง-ไหว้พระ-ช้อปปิ้ง-กรุเทพฯ  ( เช้า / เที่ยง / - )
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าแบบติ่มซ่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางสู่ วัดเชอกุง หรือที่รู้จักกันดีในนาม “แชกงหมิว” ถูกกล่าวขานให้เป็นปลายทางของ การแก้ชง ตามความเชื่อที่ว่า การหมุนกังหัน จะช่วยหมุนชีวิตพลิกผันจากร้ายกลายเป็นดีได้ และการเริ่มต้นปีใหม่ หลังวันตรุษจีน จะต้องมีการแก้เคล็ดที่นี่ โดยความเชื่อของชาวฮ่องกง กังหันลม จะพาชีวิตราบรื่นล้อลมและธุรกิจเงินทองวิ่งฉิว เหมือนกังหันลู่ลม นำท่านเยี่ยมชมโรงงานจิวเวอร์รี่ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกง ท่านชมหยก เป็นสินค้าโอท็อปท้องถิ่นของฮ่องกงพร้อม ให้ท่านได้ชมยาจีน ซึ่งถือเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านของคนจีนในการใช้ยารักษาโรค
 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนาท่านเที่ยวเกาะฮ่องกงขึ้นสู่ยอดเขา VICTORIA PEAK จุดชมวิวสูงที่สุดและสวยที่สุดของฮ่องกง สัมผัสบรรยากาศบริสุทธิ์สดชื่น สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของ เกาะฮ่องกงและเกาลูนได้ทั้งเกาะอย่างชัดเจน ทั้งนี้ยังตื่นตากับตึกระฟ้าที่สูงตระหง่านและอาคารต่างๆ ที่ก่อสร้างตรงตามหลักฮวงจุ้ย อาทิ ตึกเซ็นทรัลพลาซ่า, ตึกไชน่าแบงค์และตึกอื่นๆ อันเป็นที่ตั้งของธุรกิจ ชั้นนาของฮ่องกงพร้อมทั้งถ่ายภาพอันสวยงามน่าประทับใจ พร้อมนมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคลที่บริเวณชายหาด REPULSE BAY ข้ามสะพานต่ออายุซึ่งเชื่อกันว่าข้ามหนึ่งครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3 ปี จากนั้นให้ท่านได้รับพลังจากศาลาแปดทิศ ซึ่งถือว่าเป็นจุดรวมรับพลังที่ดีที่สุดของฮ่องกง อีกทั้งยังให้ท่านได้ขอพรเรื่องเนื้อคู่ ณ จุดนี้ได้อีกด้วย. สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน
 
22.25 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินคาร์เธย์ เที่ยวบินที่ CX709
 
00.15 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
 โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้

โปรแแกรมทัวร์แนะนำ
HKG3 ฮ่องกง - ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน (CX)  มาเก๊า-เวเนเชี่ยน-จูไห่ 3วัน 2คืน (FD) CNX-MFMFD02 9,900  ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ 5 วัน 3 คืน (HX) บินเช้า-กลับดึก (HKG-HX003) 14,900