ทัวร์ในประเทศ
 
 
 
 
 

พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน 2 คืน (FD) RGN-FD008 11,900
 
ตุรกี Wow Enjoy Turkey 8 วัน 6 คืน โดยสายการบิน กาตาร์ แอร์เวย์ (QR) 29,900
 
Mandalay-Inle พระบัวเข็ม  4 Days  APR-SEP
 
ทัวร์มหัศจรรย์ แอฟริกาใต้ 8 วัน 5 คืน (SQ) (ทัวร์ JNB-SQ003) 69,900
 
HOKKAIDO 6D4N ซุปตาร์ เด้ง เด้ง เด้ง กำหนดการเดินทางเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2560
 
ไทจง - อารีซัน- เกาสง 6 วัน 5 คืน
 

ข่าวสาร กิจกรรม

Ferris wheel ชิงช้าสวรรค์เครื่องแรกของโลกFerris wheel ชิงช้าสวรรค์เครื่องแรกของโลก
นี่คือ Ferris wheel ชิงช้าสวรรค์เครื่องแรกของโลก! ที่สร้างโดย จอร์จ เฟอร์ริส (George Washington Gale Ferris, Jr.) ซึ่ง Ferris wheel ชิงช้าสวรรค์เครื่องแรกของโลกนี้ ถูกสร้างขึ้นในงาน World’s Columbian Exposition ในเมืองชิคาโก รัฐอิลลินอยส์เพื่อทำให้เป็นจุดสนใจจากผู้คน มันมีความสูงถึง 80.4 เมตร โดยสามารถจุคนได้ถึง 2,160 คน และเจ้านี้ถือเป็นต้นแบบของชิงช้าสวรรค์ขนาดใหญ่ที่มีอยู่ทั่วโลกอีกด้วย!
อ่านเพิ่มเติม
Desert Lagoons ทะเลสาบเขียวมรกต กลางทะเลทรายขาว ในบราซิล!Desert Lagoons ทะเลสาบเขียวมรกต กลางทะเลทรายขาว ในบราซิล!
Desert Lagoons ทะเลสาบเขียวมรกต ตั้งอยู่ท่ามกลางทะเลทรายขาว ในอุทยานแห่งชาติแลงคอยส์ มารานฮานส์ (Lencois Maranhenses National Park) รัฐมารันเยา (Maranhao) ฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศบราซิล
อ่านเพิ่มเติม
Morgan’s Inspiration Island สวนน้ำสำหรับคนพิการแห่งแรกของโลก!Morgan’s Inspiration Island สวนน้ำสำหรับคนพิการแห่งแรกของโลก!
เมื่อฤดูร้อนมาถึง สวนน้ำที่ต่างๆ จะเต็มไปด้วยผู้ใหญ่และเด็กๆ ที่มาเล่นน้ำคลายร้อนกันอย่างสนุกสนาน แต่ที่ “Morgan’s Inspiration Island” นั่นไม่ใช่! เพราะที่สวนน้ำแห่งนี้มีไว้สำหรับผู้พิการ เป็นสวนน้ำแห่งใหม่ ที่เดียว และที่แรกของโลก! เราได้เห็นถึงความสุขและความสนุกสนานของพวกเขา เห็นแล้วก็อดยิ้มไม่ได้เลย
อ่านเพิ่มเติม

รายละเอียดทัวร์
รหัสโปรแกรม : PHKCX03
จำนวนวัน : 3 วัน
โปรแกรม : HKG3 ฮ่องกง - ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน (CX)
โหลดโปรแกรมทัวร์

จองทัวร์นี้
นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
02มิ.ย.60 04มิ.ย.60 17,900 16,900 15,900 3,500
03มิ.ย.60 05มิ.ย.60 17,900 16,900 15,900 3,500
09มิ.ย.60 11มิ.ย.60 17,900 16,900 15,900 3,500
10มิ.ย.60 12มิ.ย.60 17,900 16,900 15,900 3,500
16มิ.ย.60 18มิ.ย.60 17,900 16,900 15,900 3,500
17มิ.ย.60 19มิ.ย.60 17,900 16,900 15,900 3,500
23มิ.ย.60 25มิ.ย.60 17,900 16,900 15,900 3,500
24มิ.ย.60 26มิ.ย.60 17,900 16,900 15,900 3,500
01ก.ค.60 03ก.ค.60 17,900 16,900 15,900 3,500
08ก.ค.60 10ก.ค.60 20,900 19,900 18,900 4,000
14ก.ค.60 16ก.ค.60 17,900 16,900 15,900 3,500
15ก.ค.60 17ก.ค.60 17,900 16,900 15,900 3,500
21ก.ค.60 23ก.ค.60 17,900 16,900 15,900 3,500
22ก.ค.60 24ก.ค.60 17,900 16,900 15,900 3,500
28ก.ค.60 30ก.ค.60 17,900 16,900 15,900 3,500
04ส.ค.60 06ส.ค.60 18,900 17,900 16,900 3,500
05ส.ค.60 07ส.ค.60 18,900 17,900 16,900 3,500
18ส.ค.60 20ส.ค.60 18,900 17,900 16,900 3,500
19ส.ค.60 21ส.ค.60 18,900 17,900 16,900 3,500
25ส.ค.60 27ส.ค.60 18,900 17,900 16,900 3,500
26ส.ค.60 28ส.ค.60 18,900 17,900 16,900 3,500
01ก.ย.60 03ก.ย.60 17,900 16,900 15,900 3,500
02ก.ย.60 04ก.ย.60 17,900 16,900 15,900 3,500
08ก.ย.60 10ก.ย.60 17,900 16,900 15,900 3,500
09ก.ย.60 11ก.ย.60 17,900 16,900 15,900 3,500
15ก.ย.60 17ก.ย.60 17,900 16,900 15,900 3,500
16ก.ย.60 18ก.ย.60 17,900 16,900 15,900 3,500
22ก.ย.60 24ก.ย.60 17,900 16,900 15,900 3,500
23ก.ย.60 25ก.ย.60 17,900 16,900 15,900 3,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
รายละเอียดการเดินทาง
วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – ฮ่องกง  ( - / - / เย็น )
 
04.30 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ M ประตู 6 สายการบินคาร์เธย์ แปซิฟิก แอร์เวย์ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก
 
06.45 น. ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยสายการบินคาร์เธย์ แปซิฟิก แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ CX616
 
10.10 น. เดินทางถึงท่าอากาศยาน เช็กลัปก๊อก หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว ให้ท่านรอหัวหน้าทัวร์ ณ สายพาน รับกระเป๋า เพื่อรอหัวหน้าทัวร์ นำทุกท่านออก ทางออก B เพื่อพบไกด์ท้องถิ่น จากดีไซน์เนอร์ท้องถิ่น รวมถึงสมาร์ทโฟนรุ่นล่าสุด กล้องดิจิตอลวีดีโอ หรือ แท็บเล็ตแบรนด์ดังจากทั่วโลกในราคาที่ถูกที่สุดอยู่ใช่หรือไม่ ไม่ต้องมองหาที่ไหนไกล คุณเลือกสรรได้ตามต้องการที่ ฮ่องกง เท่านั้น เพราะที่นี่มีห้างและถนนที่ขายสินค้าดิจิตอลโดยเฉพาะที่จะคอยกระตุ้นต่อมอยากของเหล่าสาวกไอทีทั้งหลาย ด้วยสินค้าดิจิตอลรุ่นใหม่ รวมไปถึงฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ หรือ แม้กระทั่งชุดโฮมเธียเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุด
 
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตคาร นำท่านชม A Symphony of Lights ความมหัศจรรย์เริ่มต้นในเวลา 20.00 น. ทุกค่ำคืน การแสดงมัลติมีเดียสุดตระการตานี้ได้รับการบันทึกในกินเนสบุ๊คว่าเป็นการแสดงแสงและเสียงแบบถาวรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ครอบคลุมอาคารและตึกระฟ้าสำคัญๆ ที่ตั้งอยู่สองฝากฝั่งของอ่าววิคตอเรีย รวมกว่า 40 แห่ง บนดาดฟ้าของตึกเหล่านี้จะประกับประดาด้วยแสงไฟ ซึ่งเพียงกดสวิตช์ก็จะส่องแสงสว่างตระการตาเป็นสีต่างๆ แสดงให้เห็นถึงบรรยากาศอันคึกคักของฮ่องกง นำท่านเข้าสู่ที่ PANDA HOTEL / PENTA HOTEL / CRUISE HOTEL หรือเทียบเท่า 3*
 
วันที่สองของการเดินทาง ดิสนีย์แลนด์ เต็มวัน  ( เช้า / - / - )
 
เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบติ่มซ่ำ ณ ภัตตาคาร กรณี ซื้อ กระเช้านองปิง (พระใหญ่) เพิ่ม ผู้ใหญ่และ เด็ก ท่านละ 1,500 บาท (ขาไปลงจากกระเช้า นำท่านนั่งรถไฟเดินทางไปดิสนีย์แลนด์ ขากลับ รถโค้ชปรับอากาศ กรณีเดินทางน้อยกว่า 5 ท่านนำท่านนั่งรถแท็กซี่) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ (Hongkong Disney Land) ท่านจะได้พบกับเครื่องเล่นอันทันสมัยและสนุกที่สุดหนึ่งในเอเชียซึ่งแบ่งออกเป็น 4 โซนใหญ่ๆ ด้วยกัน อันได้แก่ MAINSTREET USA ท่านจะได้พบกับร้านค้าขายของที่ระลึก ตุ๊กตาและขนม ลูกกวาดมากมาย ส่วนต่อมาคือ TOMORROWLAND ท่านจะได้สนุกกับเครื่องเล่นอันทันสมัยสไตล์ “โลกอนาคต” และสุดสนุกกับเมืองเทพนิยาย FANTASYLAND ท่านจะได้พบกับโชว์อันยิ่งใหญ่ตระการตากับตัวการ์ตูนที่ท่านชื่นชอบ อาทิเช่น สโนว์ไวท์ เจ้าหญิงนิทรา ซินเดอเรลา มิกกี้&มินนี่ หมีพูและพ้องเพื่อน และเหล่าบรรดาตัวการ์ตูนอันเป็นที่ใฝ่ฝันของทุกคน ตามต่อด้วย ADVENTURELAND ดินแดนแห่งการผจญภัยอันน่าตื่นเต้น ท่านจะได้ล่องเรือในป่าอันน่าสนุก JUNGLE RIVER CRUISE ผจญภัยไปกับสัตว์ป่าอันน่าตื่นเต้นนานาชนิด TARZAN’S TREEHOUSE เพลิดเพลินกับบ้านต้นไม้ของ ทาร์ซาน เดินต่อไปยัง IT’S A SMALL WORLD ล่องเรือชมเหล่าบรรดาตุ๊กตา นานา ชาติ ซึ่งแบ่งเป็นโซนของแต่ละชาติไว้ โดยตุ๊กตาจะมีการเคลื่อนไหวไปตามเสียงเพลง IT’S A SMALL WORLD และแทรกด้วยเสียงเครื่องดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชาติ และอย่าลืมแวะทักทายตุ๊กตาสวมชุดประจำชาติของไทย Toy Story Land โซนนี้จะเป็นโซนที่ใหญ่ที่สุดใน Hongkong Disney Land โดยเหล่าของเล่นจากภาพยนตร์แอนิเมชั่นชื่อดัง Toy Story เพลิดเพลินกับของเล่นมากมาย หรือ พึ่งเปิดได้ใหม่ไม่นานมานี้ เครื่องเล่นที่หวาดเสียวที่สุดในแดนตะวันตก! ที่ กริซลีย์ กัลซ์ GRIZZLY GULCH ให้ท่านได้ สัมผัสเครื่องเล่นอันหวาดเสียว ที่ไม่เป็นลองกับ SPACE MOUNTAIN คือ BIG GRIZZLY MOUNTAIN RUNAWAY MINE CARS หรือ บิ๊ก กริซลีย์ เมาท์เทน รันอะเวย์ ใหม่ ล่าสุด สตาร์ วอร์ส มาแล้ว สัมผัสประสบการณ์การต่อสู้“สตาร์ วอร์ส ทูมอร์โรว์แลนด์ เทคโอเวอร์” นับตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายนเป็นต้นมา! พร้อมพบตัวละคร ในภาพยนตร์ และเดินทางสู่ฐานลับของขบวนการต่อต้านจักรวรรดิ ซึ่งคุณจะได้พบกับฮีโร่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมหากาพย์สตาร์ วอร์ส https://www.hongkongdisneyland.com/th/star-wars-tomorrowland-takeover/ ให้ท่านสนุกสนานกับเครื่องเล่นตามอัธยาศัย (อิสระอาหารเที่ยง/ค่ำเพื่อให้ท่านเพลิดเพลินกับเครื่องเล่นได้อย่างเต็มที่) ชมไฮไลท์ ของทุกค่ำคืน แขกผู้มีเกรียติทุกท่าน ร่วมเนรมิตประกายพราวแพรวให้ประสาทระยิบระยับดุจเพชรน้ำงาม และ ในช่วงส่งท้ายของแต่ละคืน ชมดอกไม้ไฟ กระจายตามจังหวะเสียงเพลง อันสวยงามตระการตา นำท่านเข้าสู่ที่ PANDA HOTEL / PENTA HOTEL / CRUISE HOTEL หรือเทียบเท่า 3*
 
 
วันที่สามของการเดินทาง ฮ่องกง-ซิตี้ทัวร์-กรุงเทพฯ  ( เช้า / เที่ยง / - )
 
เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบติ่มซ่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางสู่ วัดเชอกุง หรือที่รู้จักกันดีในนาม “แชกงหมิว” ถูกกล่าวขานให้เป็นปลายทางของ การแก้ชง ตามความเชื่อที่ว่า การหมุนกังหัน จะช่วยหมุนชีวิตพลิกผันจากร้ายกลายเป็นดีได้ และการเริ่มต้นปีใหม่ หลังวันตรุษจีน จะต้องมีการแก้เคล็ดที่นี่ โดยความเชื่อของชาวฮ่องกง กังหันลม จะพาชีวิตราบรื่นล้อลมและธุรกิจเงินทองวิ่งฉิว เหมือนกังหันลู่ลม นำท่านเยี่ยมชมโรงงานจิวเวอร์รี่ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกง ท่านชมร้านยาสมุนไพร เป็นสินค้าโอท็อปท้องถิ่นของฮ่องกง ให้ท่านได้ชมยาจีน ซึ่งถือเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านของคนจีนในการใช้ยารักษาโรค
 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนาท่านเที่ยวเกาะฮ่องกงขึ้นสู่ยอดเขา VICTORIA PEAK จุดชมวิวสูงที่สุดและสวยที่สุดของฮ่องกง สัมผัสบรรยากาศบริสุทธิ์สดชื่น สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของ เกาะฮ่องกงและเกาลูนได้ทั้งเกาะอย่างชัดเจน ทั้งนี้ยังตื่นตากับตึกระฟ้าที่สูงตระหง่านและอาคารต่างๆ ที่ก่อสร้างตรงตามหลักฮวงจุ้ย อาทิ ตึกเซ็นทรัลพลาซ่า, ตึกไชน่าแบงค์และตึกอื่นๆ อันเป็นที่ตั้งของธุรกิจ ชั้นนาของฮ่องกงพร้อมทั้งถ่ายภาพอันสวยงามน่าประทับใจ พร้อมนมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคลที่บริเวณชายหาด REPULSE BAY ข้ามสะพานต่ออายุซึ่งเชื่อกันว่าข้ามหนึ่งครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3 ปี จากนั้นให้ท่านได้รับพลังจากศาลาแปดทิศ ซึ่งถือว่าเป็นจุดรวมรับพลังที่ดีที่สุดของฮ่องกง อีกทั้งยังให้ท่านได้ขอพรเรื่องเนื้อคู่ ณ จุดนี้ได้อีกด้วย. สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน
 
22.25 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินคาร์เธย์ เที่ยวบินที่ CX709
 
00.15 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
 โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้

โปรแแกรมทัวร์แนะนำ
ฮ่องไหว้พระ 9 วัดดัง (CX) เดินทาง เมษายน - ตุลาคม 2560  HKG1 ฮ่องกง - พระใหญ่ 3 วัน (CX)  HKG3 ฮ่องกง - ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน (CX)