ทัวร์ในประเทศ
 
 
 
 
 

…วังเวียง Chill Chill ม๋วนอีหลี...
 
 EXPLORING TAIWAN
 
เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่
 
สิกขิม ดาร์จิลิ่ง กังต๊อก
 
เยือนเมืองหลวงพระบาง
 
COLORFUL SAPA
 

ข่าวสาร กิจกรรม

Ferris wheel ชิงช้าสวรรค์เครื่องแรกของโลกFerris wheel ชิงช้าสวรรค์เครื่องแรกของโลก
นี่คือ Ferris wheel ชิงช้าสวรรค์เครื่องแรกของโลก! ที่สร้างโดย จอร์จ เฟอร์ริส (George Washington Gale Ferris, Jr.) ซึ่ง Ferris wheel ชิงช้าสวรรค์เครื่องแรกของโลกนี้ ถูกสร้างขึ้นในงาน World’s Columbian Exposition ในเมืองชิคาโก รัฐอิลลินอยส์เพื่อทำให้เป็นจุดสนใจจากผู้คน มันมีความสูงถึง 80.4 เมตร โดยสามารถจุคนได้ถึง 2,160 คน และเจ้านี้ถือเป็นต้นแบบของชิงช้าสวรรค์ขนาดใหญ่ที่มีอยู่ทั่วโลกอีกด้วย!
อ่านเพิ่มเติม
Desert Lagoons ทะเลสาบเขียวมรกต กลางทะเลทรายขาว ในบราซิล!Desert Lagoons ทะเลสาบเขียวมรกต กลางทะเลทรายขาว ในบราซิล!
Desert Lagoons ทะเลสาบเขียวมรกต ตั้งอยู่ท่ามกลางทะเลทรายขาว ในอุทยานแห่งชาติแลงคอยส์ มารานฮานส์ (Lencois Maranhenses National Park) รัฐมารันเยา (Maranhao) ฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศบราซิล
อ่านเพิ่มเติม
Morgan’s Inspiration Island สวนน้ำสำหรับคนพิการแห่งแรกของโลก!Morgan’s Inspiration Island สวนน้ำสำหรับคนพิการแห่งแรกของโลก!
เมื่อฤดูร้อนมาถึง สวนน้ำที่ต่างๆ จะเต็มไปด้วยผู้ใหญ่และเด็กๆ ที่มาเล่นน้ำคลายร้อนกันอย่างสนุกสนาน แต่ที่ “Morgan’s Inspiration Island” นั่นไม่ใช่! เพราะที่สวนน้ำแห่งนี้มีไว้สำหรับผู้พิการ เป็นสวนน้ำแห่งใหม่ ที่เดียว และที่แรกของโลก! เราได้เห็นถึงความสุขและความสนุกสนานของพวกเขา เห็นแล้วก็อดยิ้มไม่ได้เลย
อ่านเพิ่มเติม

ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน  ไต้หวัน สงกรานต์ บานฤทัย

 ไต้หวัน สงกรานต์ บานฤทัย
รหัสโปรแกรม SDT08 จำนวนวัน 5 วัน
เมษายน 13 - 17 เม.ย. 62,
 
ไต้หวัน สงกรานต์ บานฤทัย 5D4N โดยสายการบิน ไชน่าแอร์ไลน์ (CI) บินเข้าไทเป-ออกเกาสง เที่ยว เหนือ กลาง ใต้ ไทเป – อุทยานเหยหลิ่ว-หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น-ซีเหมินติง ไทจง-ฟาร์มชิงจิ้ง-SKY WALK-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเหวินอู่-ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต เกาสง-สวนสนุก E-DA WORLD-วัดฝอกวงซัน –เจดีย์ เสือมังกร –ตลาดกลางคืนซินจูเจียง อาหารพิเศษ..ชาบู ชาบู // เสี่ยวหลงเปา // อาหารเจประยุกต์ // กุ้งมังกรนึ่งซีอิ๊ว

ดูรายละเอียด

จองทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้น
29,900

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN SMILE SMILE WORLD FLORA

TAIWAN SMILE SMILE WORLD FLORA
รหัสโปรแกรม SDT07 จำนวนวัน 4 วัน
เมษายน 14 - 17 เม.ย. 62,
 
ชมงาน TAICHUNG WORLD FLORA EXPOSITION 2018 นำท่านอธิษฐานขอพร เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ วัดหลงซาน /ถ่ายรูปหมู่บ้านสีลูกกวาด อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค -แวะถ่ายรูปตึกสูงระฟ้าตึก101- ชมทะเลสาบสุริยันจัทรา ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน ซีเหมินติง/ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต/ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต อาหารพิเศษ ++ อาทิเช่น ปลาประธานาธิบดี // ชาบู ชาบู // เสี่ยวหลงเปาขึ้นชื่อ พักโรงแรมระดับ 4 ดาว 1 คืน / พักโรงแรมน้ำแร่ 1 คืน /พักโรงแรมริมทะเลสาบ 1 คืน

ดูรายละเอียด

จองทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้น
27,900

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN สีสันตะวันออก

TAIWAN สีสันตะวันออก
รหัสโปรแกรม SDT06 จำนวนวัน 4 วัน
เมษายน 20 - 23 เม.ย. 62,
พฤษภาคม 04 - 07 พ.ค. 62, 11 - 14 พ.ค. 62, 18 - 21 พ.ค. 62, 25 - 28 พ.ค. 62,
มิถุนายน 01 - 04 มิ.ย. 62, 15 - 18 มิ.ย. 62, 22 - 25 มิ.ย. 62,
กรกฎาคม 13 - 16 ก.ค. 62, 20 - 23 ก.ค. 62, 27 - 30 ก.ค. 62,
สิงหาคม 03 - 06 ส.ค. 62, 10 - 13 ส.ค. 62,
 
ไทเป-ไทจง-อุทยานทาโรโกะฮวาเหลียน CHINA AIRLINES (CI) เที่ยวชมอุทยานหินอ่อนทาโระโกะ นั่งรถไฟชม วิวเลียบชายทะเล ล่องเรือชมทะเลสาบ-ชิมไช ่ ตม ้ใบชาข ้ น ึ ช่ื อ-สักการะวัดเหวินอู่ อาหารพิเศษ...บุฟเฟ่ ต์ ชาบู หมาล่า HOT POT ร้านดัง // ปลาประธานาธิบดี // ...เถ่ียเป้ียนตงั...หรือ ข้าวกล่องรถไฟ เป็ นกิจกรรมที่ไม่ควรพลาดส าหรับการท่องเที่ยวด้วยรถไฟ ++พิเศษสุด พกัโรงแรมนา้ แร่เจียวซี ห้องพักส่วนตัว 1 คืน อิสระผ่อนคลายความเมื่อยล้า

ดูรายละเอียด

จองทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้น
20,988

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN TIGER สงกรานต์

TAIWAN TIGER สงกรานต์
รหัสโปรแกรม SDT04 จำนวนวัน 4 วัน
เมษายน 13 - 16 เม.ย. 62,
 
SDT: 04 TAIWAN TIGER สงกรานต์ 4D3N(IT) ไทเป-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-หมู่บ้านสายรุ้ง ชมอุทยานหินล้านปีเหยหลิ่ว – ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น เดินทางเดือน 13 – 16 เมษายน 2562 ชมตึกไทเป 101( ไม่รวมชมวิวชั้น89) - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินอู่ -ชมหมู่บ้านสีลูกกวาด– อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค เมนูขึ้นชื่อ : พระกระโดดกำแพง ,ปลาประธานาธิบดี, อาหารทะเลไต้หวัน

ดูรายละเอียด

จองทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้น
22,888

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN COLORUL สงกรานต์

TAIWAN COLORUL สงกรานต์
รหัสโปรแกรม SDT03 จำนวนวัน 6 วัน
เมษายน 12 - 17 เม.ย. 62,
 
TAIWAN COLORUL สงกรานต์6D5N ไทเป-อุทยานอารีซัน-พักทะเลสาบ-เที่ยวฟารม ์ ช ิ งจ ้ ง ิ THAI AIRWAYS (TG) นั ่งรถไฟโบราณ อุทยานอารีซัน ,ชมวิวทางเดินลอยฟ้าชิงจ้งิ SKY WALK+ชมความน่ารักของฝูงแกะ ฟารม์ ชิงจ้งิ , ถ่ายรูปปราสาทในเทพนิยาย ‘’ปราสาทซินเซ่อ’’, หมู่บ้านสีลูกกวาด , รา้นไอครีมข้ึนชื่อ MIYAHARA ICE CREAM , ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ****พกัโรงแรม ระดบั 4 ดาว ยา่ นชอ้ปป้ิง 3 คืน พกัริมทะเลสาบสุริยนั 1 คืน**** อาหารพิเศษ..สเต ็ ค+สลดับาร์/เสี่ยวหลงเปา /พระกระโดดกา แพง/กุง้มงักรนึ่งซีอ๊ิว

ดูรายละเอียด

จองทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้น
39,900

ทัวร์ไต้หวัน Smile Dream Taiwan สงกรานต์ รอบเกาะ Grand Unique

Smile Dream Taiwan สงกรานต์ รอบเกาะ Grand Unique
รหัสโปรแกรม SDT02 จำนวนวัน 6 วัน
เมษายน 13 - 18 เม.ย. 62,
 
TAIWAN GRAND UNIQE 6D5N สงกรานต์ ไทเป-อารีซัน-ทะเลสาบ-เกาสง-อุทยานทาโรโกะ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG) บินเช้า – กลับดึก นั่งรถไฟด่วนทาโรโกะ – ช้อปปิ้ง EDA-WORLD-อาบน้ำแร่

ดูรายละเอียด

จองทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้น
41,900

ทัวร์ไต้หวัน Smile Dream Taiwan สงกรานต์ สำเริง สำราญใจ

Smile Dream Taiwan สงกรานต์ สำเริง สำราญใจ
รหัสโปรแกรม SDT01 จำนวนวัน 5 วัน
เมษายน 14 - 18 เม.ย. 62,
 
– อุทยานอารีซัน – อุทยานทาโรโกะ – อุทยานเหยหลิ่ว โปรแกรมพิเศษ +++ พิเศษ 1..เที่ยวชม อุทยานที่ 1 อุทยานอารีซัน ชมป่าสนพันปี นั่งรถไฟโบราณ พิเศษ 2..เที่ยวชม อุทยานที่ 2 อุทยานทาโรโกะ น้ำฉางชุน ถ้ำนกนางแอ่น พิเศษ 3...เที่ยวชม อุทยานที่ 3 อุทยานเหยหลิ่ว อุทยานหินล้านปี รูปเศียรพระราชนี พิเศษ 4.เมนู เสี่ยวหลงเปาขึ้นชื่อ// ชาบู ชาบู นานาชนิด// สเต็ค+ พร้อมเครื่องดื่มนานานชนิด ++พิเศษสุดๆๆ พักโรงแรมน้ำแร่ ห้องพักส่วนตัว 1 คืน อิสระผ่อนคลายความเมื่อยล

ดูรายละเอียด

จองทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้น
38,900

ทัวร์ไต้หวัน  EXPLORING TAIWAN

 EXPLORING TAIWAN
รหัสโปรแกรม SDT16 จำนวนวัน 4 วัน
ธันวาคม 21 - 24 ธ.ค. 61,
มกราคม 04 - 07 ม.ค. 62, 26 - 29 ม.ค. 62,
มีนาคม 15 - 18 มี.ค. 62, 16 - 19 มี.ค. 62, 30 มี.ค. - 02 เม.ย. 62,
 
EXPLORING TAIWAN ช้อป กิน ฟิน+++WINTER ไทเป - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - อุทยานอารีซัน 4 วัน 3 คืน นั่งรถไฟโบราณ - ชมอุทยานป่าสนพันปี มื้อพิเศษ!!!! อาหารจีนนึ่งชุดจักรพรรดิ์หรูหราและอลังการกว่า 30 เมนู ให้เลือกทาน (เมนูตามฤดูกาล) บนโต๊ะกลมพิเศษพร้อมซึ้งนึ่งขนาดยักษ์ **** พักโรงแรมระดับ 4 ดาว **** เดินทางโดยสายการบิน ไชน่าแอร์ไลน์ (CI)

ดูรายละเอียด

จองทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้น
23,500

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN HOOYAH

TAIWAN HOOYAH
รหัสโปรแกรม SDT15 จำนวนวัน 4 วัน
ธันวาคม 04 - 07 ธ.ค. 61, 06 - 09 ธ.ค. 61,
มกราคม 24 - 27 ม.ค. 62,
 
ไทเป-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-ปั่นจักรยานรอบทะเลสาบ พักบนฟาร์มชิงจิ้ง 4 วัน 3 คืน ปั่นจักรยานชมวิวจุดเช็คพ้อยของทะเลสาบสุริยันจันทรา พักบนฟาร์มชิงจิ้ง - สัมผัสโอโซนธรรมชาติ สวิสเซอร์แลนด์ไต้หวัน

ดูรายละเอียด

จองทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้น
24,900

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN TIGER WINTER

TAIWAN TIGER WINTER
รหัสโปรแกรม SDT05 จำนวนวัน 4 วัน
ธันวาคม 06 - 09 ธ.ค. 61, 08 - 11 ธ.ค. 61, 15 - 18 ธ.ค. 61, 22 - 25 ธ.ค. 61,
กุมภาพันธ์ 14 - 17 ก.พ. 62, 21 ก.พ. - 24 ธ.ค. 62,
มีนาคม 16 - 19 มี.ค. 62, 23 - 26 มี.ค. 62,
 
ไทเป-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-หมู่บ้านสายรุ้ง ชมอุทยานหินล้านปีเหยหลิ่ว – ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น

ดูรายละเอียด

จองทัวร์นี้
ราคาเริ่มต้น
15,888