รายละเอียดการจองทัวร์
ดาวน์โหลดโปรแกรม
รหัสโปรแกรมทัวร์ VN005
เริ่มต้น 12,899 บาท
จำนวนวัน 4 วัน
ประเทศ เวียดนาม

กำหนดการเดินทาง : 15มิ.ย.60 - 18มิ.ย.60, 08ก.ค.60 - 11ก.ค.60, 20ก.ค.60 - 23ก.ค.60, 27ก.ค.60 - 30ก.ค.60, 03ส.ค.60 - 06ส.ค.60, 11ส.ค.60 - 14ส.ค.60, 24ส.ค.60 - 27ส.ค.60

เดินทางวันที่
กลับวันที่
กรุ๊ปไชต์
จอง
ที่นั่งว่าง
ระบุจำนวนผู้เดินทาง
จำนวน ประเภทห้อง ราคา รวมราคา
ผู้ใหญ่
เด็กมีเตียง
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี๋ยว

ผู้ใหญ่ : เด็กมีเตียง : เด็กไม่มีเตียง :พักเดี๋ยว : รวมราคาทั้งหมด : บาท
ข้อมูลผู้จองทัวร์
ชื่อ :
นามสกุล :
เบอร์โทร :
ที่อยู่ :
อีเมล์ :
Line ID :
คำขอพิเศษ :